BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta
Sigortasız Araç Size Çarpma Durumunda Tazminatınız Güvencede

SİGORTASIZ ARAÇ SİZE ÇARPARSA TAZMİNATINIZ GÜVENCEDE   Size çarpan ve yaralanmanıza ya da ölümünüze neden olan araç, trafiğe sigortasız çıkmış bir araç ise ya da bir şekilde plakasını alamamışsanız, ölüm ve yaralanmadan doğan tazminatınızı Güvence Hesabı’ ndan alabilirsiniz.   Yapılan istatistiklere göre Türkiye’ de en çok ( t..

Manevi Tazminat Miktarı Özür Oranı 1

İŞ KAZASI ∙ MANEVİ TAZMİNAT ÖZET: İş kazasında %32,20 oranında işgücü kaybına uğrayan davacı için takdir edilen 40.000,00 TL. manevi tazminat fazladır. Y. 21. HD. E.2013/16748 K.2014/1715 T.10.02.2014 Dava, 25.11.2006 tarihindeki iş kazası nedeniyle %32,20 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalının manev..

Trafik Kazası Avukatı

TRAFİK KAZASI AVUKATI Trafik kazasında mağdur olduysanız trafik kazası tazminat hakkınızı trafik kazalarında uzman bir avukat yardımı ile almanız mümkündür. İşinde uzman bir trafik kazası avukatı size ne fayda sağlar:   Trafik kazası tazminatının alınabilmesi için yaralanmalarda yaralanmanın miktarı, maluliyet puanı belirlenmesi gerek..

Trafik Kazası Tedavi Gideri

 ÖZET: Trafik kazasından dolayı sigortalıya yapılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak olup, bu nedenle Kurumun kazaya sebebiyet veren aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısına rücu hakkı yoktur.   (…Davanın, yasal dayanağını teşkil eden 506 Sayılı Kanun`un 39. maddesinde “Kasdi veya suç sayı..

Destekten Yoksun Kalma Tazmin

 Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kız Çocuğunun 22 Yaşında Destekten Çıkacağından Dolayı Hesabın 22 Yaşında Kesilmesi Gerektiği   ÖZET: Daha uzun süre destek ihtiyacı içinde oldukları kanıtlanamadığı takdirde, kız çocukları 22 yaşına kadar desteğe ihtiyaç duyar. Olayın ilgili kuruluştan iş kazası olup ol..

Trafik Kazası Ne Yapabilirim

Trafik Kazası Ne Yapabilirim Tazminat Davası   Bu konudaki diğer yazılarımız için ana sayfayı tıklayıp “ Trafik Sigorta Tazminat Davaları “ bölümünden diğer yazılara da ulaşabilirsiniz. En başında şunu belirtelim ki Türkiye` nin neresinde kaza geçirdiyseniz geçirin, sigorta firmaları İstanbul` da olduğu için ve Tahkim de İstanbul` da ..

Islah Zamanaşı Trafik Kazası

Islah Zamanaşımına Tabidir - Trafik Kazası Tazminat Davasaı Islah   ISLAH TARİHİ İLE ZAMANAŞIMININ GEÇMESİ ( Murisin Ölümüne Neden Olan Trafik Kazası İle Islah Tarihi Arasında 6 Yıllık Süre Geçtiği - 2918 S.K. Md.109`da Öngörülen 2 Yıllık ve Ceza Kanunları İle Öngörülen 5 Yıllık Zamanaşımı Süreleri Geçtiği/Islahla Artırılan Maddi Tazminat ..

Trafik Kazası Tazminat Miktarı

 MANEVİ TAZMİNAT - TAZMİNAT TAKDİRİNDE ÖLÇÜTLER   ÖZET: %32.3 oranında sürekli işgöremezlik %30 davacı, %70 davalı kusurunda takdir olunan manevi tazminat 25.000.00 TL.manevi tazminat bir miktar azdır. Y.21.HD E.2011/15879 K.2012/15538 T.25.09.2012   Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödeti..

Belediye İşleten Kaza

ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU - İŞLETEN KAVRAMI   ÖZET: Bir aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracı işleten kişi sorumlu olur. Davalı belediyenin çöp toplama işine tahsis edilen aracın – mülkiyet belediyeye ait olmasa da sebebiyet verdiği zarardan aracın işleteni olan belediye sorumludur. Y.4.HD E.2012/7541 K.2012/9796 T.05.06.2..

Trafik Kazası Kamu Aracı

 TRAFİK KAZASI - KAMU KURUMU - GÖREVLİ MAHKEME   ÖZET: Araç işletenin veya malikinin Kamu Kuruluşu olması halinde dahi, trafik kazasından doğan davaya adli yargı mahkemelerinde bakılır. Y.HGK. E.2012/4-261 K.2012/441 T.04.07.2012 (… Davacı, davalı idarede ambulans sürücüsü olarak görevli bulunduğu sırada meydana gelen kaza sebebi..

Islah Yoluyla Zamanaşımı

Islah Yoluyla Zamanaşımı    ÖZET: Sadece dava dilekçesinde karşı ileri sürülen zamanaşımı defi ıslahta ileri sürülemez. Y.4.HD E : 2010 / 10984 K : 2011 / 12929 T : 5.12.2011 Davacılar H.B. ve F.B. vekili tarafından, davalı H.K. aleyhine 18.06.2004 ve 18.11.2004 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle m..

Kasko - Rehinli Araç

 Kasko Sigortası - Rehinli Araç Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, sigorta poliçesinde ve araç tescil belgesinde dain ve mürtehin olarak bir banka görünmektedir. Bu durumda dain ve mürtehin sıfatı bulunan bankanın davanın açılmasına muvafakati olup olmadığı araştırılmalı muvafakat sağlanırsa dav..

Islah Zamanaşımı

Islah Yoluyla Zamanaşımı  ÖZET : Islah yolu ile de zamanaşımı def’inde bulunabilir.   Y.4.HD E :2011 / 10614  K : 2011 / 11538 T : 03.11.2011  Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan desteğin ölümü nedeniyle tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin..

Trafik Kazası Destek Yakın

Trafik Kazasında Desteğin Kusuru Tazminat YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas : 2010/1488 Karar : 2010/4651 Tarih : 24 Mayıs 2010   Destek zararı, ölenin değil, üçüncü kişilerin üzerinde doğan dolaylı ve yansıma yolu ile meydana gelen zarardır. İşletenin yakınlarının uğradıkları destek zararlarının trafik sigortacısın..

Trafik Kazası Sigorta İbraname

  TRAFİK KAZASI NEDENİYLE İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU   KTK m.111 f.1’ e göre motorlu araç işletenin ve bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin Karayolları Trafik Kanunu m.85 f.1 bağlamında doğan tehlike sorumluluğunu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Hâkim, geçersizliği, görevi gereği kendiliğinden göz önünde bulundur..

Sigorta Destekten Yoksun Kalma

Trafik Kazasında Desteğin Kusuru Tazminat YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas : 2010/1488 Karar : 2010/4651 Tarih : 24 Mayıs 2010   Destek zararı, ölenin değil, üçüncü kişilerin üzerinde doğan dolaylı ve yansıma yolu ile meydana gelen zarardır. İşletenin yakınlarının uğradıkları destek zararlarının trafik sigortacısının..

Trafik Kazası Sigorta Destek

  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Çocuklarının Öldüğü - Anne ve Babanın Gelirleri Olduğu İçin Taleplerinin Reddedilemeyeceği ) T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ   E. 2009/13638 K. 2010/10663 T. 21.10.2010   • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Çocuklarının Öldüğ..

Trafik Kazası Sigorta

Ancak tazminat, sigorta bedelini geçerse, yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlüdür.  T.C. YARGITAY ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ E. 2010/10661 K. 2010/11180 T. 16.12.2010     Trafik Kazasından Kaynaklanan maddi tazminat Sigorta Şirketinin..

Trafik Kazalarında Zamanaşımı

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI TABLOSU HANGİ CEZA YASASI SUÇ CEZA ZAMAN MADDESİ ZAMANAŞIMI 765 SAYILI ESKİ TCK YARALAMA MAD. 455 / 1 5 SENE MAD. 102 / 4 5 SENE 5237 SAYILI YENİ TCK YARALAMA MAD. 85 / 1 6 SENE MAD. 66 / e 8 SENE ..

Trafik Kazası Mağduru

 TRAFİK KAZASI MAĞDURU VE GÜVENCE HESABI   Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlerin kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir...

Trafik Kazası - Tazminat

TRAFİK KAZASI – TAZMİNAT İÇİN SİGORTAYA BAŞVURUN   En başında şunu belirtelim ki Türkiye` nin neresinde kaza geçirdiyseniz geçirin, sigorta firmaları İstanbul` da olduğu için ve Tahkim de İstanbul` da olduğu için ilgili müracaatları ve davaları İstanbul` da açmanız mümkün ve faydalıdır. Kazanın üzerinden çok yıl geçti ya da ben bir miktar ..

Sigorta Hukuku Yargıtay Kararı

SİGORTA HUKUKU - ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA   YARGITAY 17. HUKUK DAIRESI E: 2009/2368 K: 2009/6247 T: 12.10.2009 SIGORTA HUKUKU • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA • MAHKEMENIN YAPACA⁄I İŞ • GEÇERSIZ YÖNETMELIK KURALI • 0,50 PROMIL (2918 SK m. 48) Özet: Sürücünün alkol almış olması tek başına hasarın teminat dışında kalmasına yol açmaz...

Sigorta Trafik Yargıtay Kararı

  Sigorta - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı      iki aracın çarpışması ve araçlardan birinde yolcu olan murisin ölümü nedeniyle açılan davada, her iki aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, tek poliçeden değil, her iki poliçeden de tazminat ödemekle yükümlüdür. Ortada kusurlu iki işleten ..

Sigorta Trafik Yargıtay Kararı

Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü - Sigortacının Sorumluluğu  Davacı vekili, müvekkiline ait evin davalı sigorta şirketi tarafından hırsızlık rizikolarına karşı sigortalandığını, 28.08.2001 tarihinde meydana gelen hırsızlık nedeniyle 11.000.-TL. değerinde emtianın çalındığını, müvekkilinin davalı bankadaki hesabında para bulunmasına rağmen bank..

Sigorta Trafik Yargıtay Kararı

Sigorta Hukuku - İşleten Sıfatı   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre; bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu..

Trafik Kazası Soru Cevap

  Trafik Kazaları ve İhlalleri Soru Cevap 100 ceza puanını dolduran sürücülere yapılan işlemler nelerdir? 1 defa ( 2 ) ay süre ile geri alınır. 2 defa ( 4 ) ay süre ile geri alınır. 3 defa ise sürücü belgeleri iptal edilir. Bu durumda olan sürücü belgeleri hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118.maddesinde belirti..

Trafik Kazası Tazminat Davası

  Trafik Kazası Tazminat Davası Trafik kazası sonucu maddi ve manevi zarar gören mağdurun ve/veya mağdurun vefatı halinde yakınlarının maddi ve manevi zararının tazmini konusu ülkemizde dava konusu yapılan en yaygın hukuki sorunlardan birisidir. Tazminat davası nedir? Borçlar kanunumuzun 41. maddesi 'Gerek kasten gerek ihmal ve t..

Trafik Kazası Sebepleri

Trafik Kazası Sebepleri Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları %94 insan kaynaklı olmaktadır. İnsan kaynaklı kazalarda %27 sürücünün, %1 ise yolcunun hatası vardır. Geriye kalan %6 lık insan kaynaklı olmayan kazalar ise %5 araç, %1 yol kaynaklıdır.   İnsan kaynaklı kazaların meydana gelme sebepleri: Acemilik Dikkatsizlik ..

Trafik Kazasında İşletenin Taz

TRAFİK KAZASINDA İŞLETENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU Trafik kazaları neticesi talep edilecek tazminat, tazminat davası olarak, tazminat davaları arasında önemli yer tutan bir davadır. İŞLETEN  Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehi..

Trafik Kazası Tazminat Hesabı

TRAFİK KAZASI - MADDİ TAZMİNAT HESABI - BİR DEFA ISLAH KOŞULU   ÖZET: Trafik kazasından doğan maddi tazminat hesaplanırken hüküm gününe en yakın gündeki veriler esas alınarak maddi tazminat hesaplanmalıdır. Bir davada bir defa ıslah yapılabilir.* Y.HGK. E.2012/4-19 K.2012/282 T.04.04.2012 Davacının istekleri arasında bulunan sürekli işgörmezl..