BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > Kulup Sigortası P&I Kulübü

KULÜP SİGORTASI P&I KULÜBÜ

 

Özetle donatanların, tekne ve makine sigortasının kapsamadığı zararları ve çatmada pay sahibi oldukları zararları karşılayabilmek, tek başına üstlenmektense zararı diğer üyelere yaymak amacı ile kulüp sigortası oluşturmuşlardır. Buna kısaltma olarak P&I ( Protaction and Indemnity – tazminat ve sorumluluk  ) denir.

Amaç navlun hasarı, can kaybı, gemi adamının can kaybı be maluliyeti nedeni ile ödenecek tazminat ve sair başka zararlar için kurulmuştur. Bunlardan bazılarını aşağıda saydık:

 

  • Üçüncü şahısların, Mürettebatın, Yolcuların  yaralanma veya ölüm nedeni ile ödenmesi gereken tazminatlar,
  • Deniz Kirliliği sebebi ile doğan masraf, ceza ve tazminatlar
  • Geminin sebep olduğu dalgaların üçüncü şahıslara ve mallarına verdiği zararlar,
  • P&I Kulüb tarafından kabul edilmiş ve  onaylanmış belli bir kontrat altında Geminin çekilme  veya çekmesi sonucu; Gemi sahibinin mesuliyetine giren veya Geminin uğradığı zararlar,
  • Taşınacak Konteynırlar sebebi ile doğacak sorumluluklar,
  • Gemi zabitlerinin  Yolcu olarak düşünülen eşlerini ve /veya diğer şahısları taşımaktan doğacak masraflar

 

Kulüpler genelde Londra’ dadır.

 

Kulüp kurallarını içeren Clup Rule-Book adında bir kitap bulunmaktadır.

 

Kulüp tarafından geminin belli bir klasta olması ve sefere elverişli bulundurulması şartı aranır ve bu hususlar denetlenir.

 

Denizcilikte yapılan başka bazı sigorta türleri de vardır. P & I bunlardan biridir. Diğerlerine örnek verecek olursak, tekne sigortası, yük sigortası, navlun sigortası, gelir kira kaybı sigortası bunlardan bir kaçıdır.