BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Nafakanın Artışı

 Nafakanın Artışı

 

ÖZET: Nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde, yoksulluk

nafakası TÜİK’in yayımladığı ÜFE oranında arttırılmalıdır.

 

Davacı dilekçesinde; boşanma davasında hüküm altına alınmış olan yoksulluk ve iştirak nafakalarının yetersiz kaldığı ileri sürerek; yoksulluk nafakasının 250 TL`den 400 TL`ye iştirak nafakalarının ise 150’şer TL`den 300’er TL`ye arttırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, müşterek çocuk Yağmur’un dava tarihinde reşit olması nedeniyle bu çocuk yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacı ile diğer müşterek çocuk A. yönünden ise davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; TMK`nin 176/4. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya

azaltılmasına karar verilebilir. Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeye göre iradın arttırılması veya

azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalıdır. (Y.3.HD. E:2013/267 K:2013/1197 T:28.01.2013 )