BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanmada Hafif Kusur

 Boşanmada Kusur - Ağır Kusur - Hafif Kusur

 

ÖZET: Eşine hakaret eden, evden kovan ve bağımsız ev temin etmeyen koca ağır kusurludur. Bu davranışlara karşılık eşine hakaret eden kadın da az da olsa kusurludur. Bu nedenle karşı davacı kocanın boşanma davası da kabul edilmelidir.

 

Toplanan delillerden evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda eşine hakaret eden, evden kovan ve bağımsız ev temin etmeyen kocanın ağır kusurlu davranışlarına karşılık, eşine hakaret eden

davacı-davalı kadın da az da olsa kusurludur. Davalı-davacı kocanın boşanma davası yönünden Türk Medeni Kanunu`nun 166/2. Maddesi koşulları oluşmuştur. Davalı-davacının boşanma davasının da kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde reddi usul ve yasaya aykırıdır…”) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davacı-karşı davalı kadının da az da olsa kusurlu olduğunun mahkemenin de özel dairenin de kabulünde olması karşısında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)`nın 166/2. maddesi koşulları oluşmakla davalı-davacı kocanın boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekmesine…

( Y.HGK. E:2011/2-294 K2011/362 T:25.05.2011 )