BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İsim Değişikliği Görev

 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ - GÖREVLİ MAHKEME

 

ÖZET: İsim değişikliğine ilişkin uyuşmazlık çekişmesiz yargı işi olup Sulh Hukuk Mahkemesi`nde görülüp sonuçlandırılmalıdır.

Y.17.HD E.2012/4144 K.2012/8527 T.02.07.2012

 

Dava konusu, isim değiştirilmesine ilişkindir. K. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın çekişmesiz yargı işi olduğundan dolayı sulh mahkemelerinde görülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı vermiştir.

K. Sulh Hukuk Mahkemesi 5490 Sayılı Kanun`un 36. maddesinde nüfus kayıtlarına ilişkin davaların asliye hukuk mahkemelerinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK`nın 382. maddesinde, çekişmesiz yargı işleri düzenlenmiş aynı maddenin 2. fıkrasının (a) bendinde, Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri başlığı altında 2. madde olarak Ad ve soyadın değiştirilmesi hususuna ilişkin taleplerin çekişmesiz yargı işi olduğu belirtilmiş aynı yasanın 383. maddesinde de çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

HMK`nın 383. maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız mahkeme veya hakim terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır.

(Prof.Dr. B.Kuru/Prof. Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 85, Sayı 5, Yıl 2011, sh.33-36)

Somut olayda uyuşmazlık 07.12.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK`nın yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.

Bu durumda isim değiştirilmesine ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK`nın 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri gereğince K. Sulh Hukuk Mahkemesi`nin yargı yeri olarak belirlenmesine 02.07.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.