BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Boşanma Davaları Hakkında

 Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Çekişmeli Boşanma
 
Boşanma davaları genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası şeklinde ikiye ayrılır.
 
Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?
 
Çekişmeli boşanma dediğimiz, tarafların boşanmak konusunda ya da tazminat, nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayeti gibi konulardan birinde ya da birden fazla hususta anlaşamamaları halinde görülen boşanma davasıdır. Örneğin eşlerden biri boşanmak istiyor diğeri istemiyordur. Eşlerden ikisi de boşanmak istiyor ancak biri diğerinin istediği tazminatı vermek istemiyor ya da çocuğun velayetini eşine bırakmak istemiyordur.
 
Çekişmeli Boşanma Davası Ne kadar Sürer?
 
Çekişmeli boşanma davası yaklaşık 2 – 3 yıl sürer. Buna yaklaşık 1 yıllık Yargıtay süresi de dâhildir.
 
Anlaşmalı Boşanma Davasından Bazı Farkları?
 
Çekişmeli boşanma davasının maliyeti, özellikle avukat ücreti bakımından daha maliyetli olacaktır.
 
Çekişmeli boşanma davası uzun zaman aldığı gibi, sonucu garantili bir dava da değildir. Boşanmak istemiyorken boşanabilir ya da boşanmak istiyorken boşanamayabilirsiniz. Boşanmak isteğiniz gerçekleşse bile çocuğun velayeti ya da maddi konular istediğiniz gibi karara bağlanmayabilir.
 
Çekişmeli Boşanma Davasında Başarı
 
Çekişmeli boşanmada adı üzerinde iki tarafın çekişmesi, mücadelesi söz konusu olacaktır. Burada tarafların boşanma öncesi hazırlık yapmış olması ve boşanma davasında kullanılacak bir taktik oluşturulması davanın neticeleri bakımından çok önem arz etmektedir.

Bir avukatınızın olması ve boşanma davalarında tecrübeli olması başarı için çok önemlidir.
 
Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Tutmak Gerekir mi?
 
Çekişmeli boşanma davasında avukat tutma mecburiyeti yoktur. Ancak başarılı olunabilmesi için, tazminat alınabilmesi, miktarının yüksek olması ya da tazminata mahkûm olmamak için ve davanın isteğe göre uzun sürmesi ya da kısa sürmesi için büyük önem arz etmektedir.

Aşağıda da açıklandığı üzere davada yanlışların yapılması, süresinde delil ve cevap bildirilmemesi gibi hususlar da davanın kaybedilmesine ve yerine göre yüksek tazminatlar ödenmesine sebep olabilir.
 
Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Görülür?
 
Çekişmeli boşanma davasında dilekçeler karşılıklı verilir ve deliller sunulur. Genelde delil olarak şahit sunulur. Yeni usul kanunumuza göre artık dilekçelerin verilme süreleri ve şekilleri, delillerin, şahitlerin bildirilmesi, itiraz süreleri vb. hususlar büyük önem arz etmektedir. Bunları usulünce ve süresinde yapmamanız halinde haklı olsanız da davayı kaybedebilir ve yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabilirsiniz.
 
Anlaşmalı Boşanma Davası
 
Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanmanın aksine taralar boşanma ve boşanmanın sonuçları yani çocuk varsa velayeti, nafaka, tazminat, mallar konusunda anlaşmışlardır. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır ve taraflar mahkemede hazır bulunmalıdır.

Tarafların hazır bulunamaması ya da evliliğin bir yıldan az sürmüş olması halinde bu hususlar bazı yöntemlerle halledilebilir ve boşanma davası yine anlaşmalı gibi kısa sürede sonuçlanabilir.

 
Anlaşmalı boşanma davası diğerine göre daha basit olmakla birlikte, anlaşma metninde yapılacak hataların ve gerek dava sonunda gerekse davadan sonra görülebilecek zararların önlenebilmesi için ve davanın kısa sürmesi için avukat tutulması önem arz etmektedir.
 
Boşanma davaları hakkında muhtelif yazılar ve Yargıtay kararları sitemizde bulunmaktadır.
 
Avukat Armağan DİNLENÇ