BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Nüfus Kaydının İşlendiği Tarih

Yaş Küçültme Davasında Nüfusa Kayıt Tarihi
 

YARGITAY KARARI

Mahkemece, davacı Y. U. nun ..... 1940 olan doğum tarihi ....... 1943 olarak düzeltilmiş ise de, adı geçen kişi nüfusa 1941 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus kayıtlarında çelişki yaratacaktır.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.`nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 08.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.