BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanma Koşulları

 Boşanma Koşulları – Davadan Sonra Birlikte Yaşamın Devamı

 ÖZET: Boşanma davası açıldıktan sonra tarafların bir süre birlikte olup müşterek hayatı tekrar sürdürdükleri anlaşıldığına göre boşanma şartlarının oluşmadığı sonucuna varılmalıdır. Y.2.HD E:2008/8696 K:2009/15618 T:15.09.2009* Toplanan delillerden boşanma davası açıldıktan sonra davacı kocanın hastalandığında davalı kadını kendisine bakması için çağırdığı tarafların bir müddet hastanede kaldıkları hastaneden çıktıktan sonra davalının oğlunun evinde bir müddet birlikte yaşadıkları davacının bu süre içinde davalıya araba aldığı ve ayrı ev kiraladığı, böylece davalı kadından kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığı anlaşıldığından davacı kocanın davasının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 625.00 TL. Vekâlet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.09.2009