BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İsim Davası YK 2 - Yetki

 
NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ - DAVADA YETKİ

 

 

ÖZET: Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, düzeltme isteyen kişinin bulunduğu yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Y.18.HD. E: 2009/3121 K: 2009/3968 T: 09.04.2009

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası`nın 36. Maddesinin 1/a bendinde, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının, düzeltmeyi isteyen kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi`nde görüleceği hükme bağlanmıştır.