BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İsim Davası YK 1 - Çocuk

 
ÇOCUĞUN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ - TARAF TEŞKİLİ

 

 

ÖZET: Çocuğun adını anne ve baba birlikte belirlediklerinden değiştirme talebini de birlikte yapmaları gerekir. Eşlerin boşanmış, velayetin anneye verilmiş olması bu durumu değiştirmez. Bir davada taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen dikkate alınır.  Y.HGK E: 2010/18-643 K: 2010/648 T: 8.12.2010

 

Somut olaya gelince; adı değiştirilmek istenilen küçüğün anne ve babasının boşandıkları, küçüğün velayetinin davacı anneye verildiği, annenin de tek başına eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır. Taraflar boşanmış ve velayet davacı anneye verilmiş olsa da; bu durum eldeki davada dava dışı olan küçüğün babasının gerçekte onun babası olması durumu değiştirmez. Kaldı ki, velayet şartlarında daha sonradan oluşabilecek değişiklik nedeniyle velayetin babaya verilmesi de ihtimal dâhilindedir. Yukarıda da belirtildiği üzere çocuğun adını anne ve baba birlikte belirlediklerinden değiştirilmesi talebini de yasal şartların oluşması halinde mahkemeden birlikte istemeleri gerekir. Anne ve babanın bu taleplerini birlikte yapmamaları veya değişiklik üzerinde anlaşamamaları halinde birinin başvurusu üzerine değerinin davada taraf olarak katılımı sağlanmalıdır. Taraf teşkiline ilişkin bu husus dava şartı olup, kamu düzenine ilişkin olmakla davanın her aşamasında mahkemece re`sen dikkat edilmesi gereken bir olgudur.