BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > İşe İade Davası Alt İşveren

 T.C.

YARGITAY

YİRMİ İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4205

K. 2011/7310

T. 13.12.2011

 

 

·        Mecburi Dava Arkadaşlığı

·        Feshin Geçersizliği

·        İşe İade

·        Sıfat

Özet: İşe iade davalarına özgü olarak, asıl işveren alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu davalarda, davalı taraf yönünden bir çeşit şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığı vardır. İşe iade davasının yalnızca asıl işveren veya alt işveren aleyhine açılması durumunda, mahkemece dava hemen reddedilmeli, davalı olarak gösterilmeyen asıl işveren veya alt işverene davanın teşmili için davacı tarafa süre verilmeli, aksi halde dava sıfat yokluğundan reddedilmelidir.

(4857 s. İş m. 2)

(6100 s. HMK m. 27, 327)