BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Trafik Kazası Sigorta

Ancak tazminat, sigorta bedelini geçerse, yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlüdür. 

T.C.

YARGITAY

ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

E. 2010/10661

K. 2010/11180

T. 16.12.2010

 

 

Trafik Kazasından Kaynaklanan maddi tazminat

Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Yargılama Giderleri, Avukatlık Ücreti

 

 

Özet: Davalı sigorta şirketi aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacı olup, hükmolunan tazminattan poliçe limiti ile sorumludur. Ancak tazminat, sigorta bedelini geçerse, yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlüdür.