BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Avukatın Telgrafla Mazereti

Telgrafla mazeret dilekçesi gönderen müşteki vekilinin mazeret dilekçesine masraf eklenmemesi doğal olup, duruşma gününü daha sonra kalemden öğrenmesinin mümkün bulunmasına göre masraf eklenmediği gerekçesi ile mazeretin reddine karar verilmesi isabetli değildir.

 T.C.

YARGITAY

ONALTINCI HUKUK DAİRESİ

E. 2011/910

K. 2011/3962

T. 01.07.2011

 

 

Telgrafla Mazeret Dilekçesi - Masraf

Özet: 

(2004 s. İİK m. 349/5)