BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İcra Satışı KDV

İcra Müdürlüğü’nce katma değer vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri, anılan verginin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olup, bu işlemlerden doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi mahkemeleridir.

 T.C

YARGITAY

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

E: 2011/7192

K: 2011/26510

T: 01.12.2011

 

·       Katma Değer Vergisi

·      Görevli Mahkeme

 

Özet: Müzayede mahallerinde yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir. İcra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi, satışı gerçekleştiren icra daireleridir. İcra Müdürlüğü’nce katma değer vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri, anılan verginin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olup, bu işlemlerden doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi mahkemeleridir.

(3065 s. KDV m. 1/3-d, 40/5)