BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Yurt Aidatı

yurttan ayrılan öğrencinin sözleşme süresi boyunca ve ücretin de tamamından sorumlu olacağına ilişkin sözleşme hükmü, haksız şart mahiyetindedir.

 T.C

YARGITAY

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

E: 2011/5685

K: 2011/12249

T: 14.09.2011

 

·        Borçlu Olmadığının Tespiti

·       Haksız Şart

·        Yerine Başka Öğrenci Alınıp Alınmadığının Araştırılması

Özet: Senedin, davacının kardeşinin yurtta ücretine ilişkin düzenlediği, davacı tarafından imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre davacının senette yazılı  borç miktarından sorumlu olduğu kabul edilmiş ise de, yurttan ayrılan öğrencinin sözleşme süresi boyunca ve ücretin de tamamından sorumlu olacağına ilişkin sözleşme hükmü, haksız şart mahiyetindedir. Mahkemece, davacının kardeşinin yurttan ayrıldığı tarihten sonra yerine bir başka öğrencinin kaydedilme olasılığı ve süresi araştırılarak bu süreyle orantılı olarak davacı sorumlu tutulmalıdır.

(2004 s. İİK m. 72)