BURADASINIZ : ANASAYFA > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Trafik Kazalarında Zamanaşımı

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 Ölümlü trafik kazalarında           15 yıl

Yaralamalı trafik kazasında       8 yıl

Hem ölü hem yaralı varsa          15 yıl

 

Yukarıdaki zamanaşımları TCK md. 66’ ya göre belirlenmiştir. Eğer bu uzamış ceza zamanaşımı süreleri içerisinde zarar ya da tazminattan sorumlu olan öğrenilememişse öğrenme tarihinden itibaren 2 yıl içinde de dava açılabilir ancak hiçbir şekilde kaza tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra dava açılamaz.Bu durum  sadece yaralamalı kazalarda önem ifade etmektedir. Yaralanmalı trafik kazasında süre 8 yıl olup bu süre geçirildikten sonra sorumlu öğrenildiğinde 2 yıllık süre başlar ancak süre kazadan itibaren 10 yılı geçemez. Ölümlü kazada ise 15 yıldan sonra sorumlunun öğrenilmesi, azami süre olan 10 yılın geçirilmiş olmasından dolayı süre kandırmaz.