BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Trafik Kazası Mağduru

 TRAFİK KAZASI MAĞDURU VE GÜVENCE HESABI

 

Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlerin kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

 

25.02.2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun gereği, bu Kanunun yayımlanma tarihinden öncesinde veya sonrasında meydana gelen trafik kazaları için verilen tedavi hizmet bedellerinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır.

 

Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

 

Sigortasız araç bana çarptı, kaza nedeni ile nereden tazminat alabilirim?

Arkadaşımın sigortasız aracında hatasından kaynaklı kaza nedeni ile yaralandım. Trafik kazası tazminatımı alabilir miyim?

Babam arkadaşımın sigortasız aracındayken arkadaşının hatasından kaynaklı kaza nedeni ile öldü. Trafik kazası tazminatımı alabilir miyim?

Bana çarpan aracın sigortası iflas etmiş. Trafik kazası tazminatımı nereden alabilirim?

Çalıntı araç bana çarptı. Tazminatı ki öder?

Bana çarpan aracın plakasını alamadım. Trafik kazası tazminatımı nereden alabilirim.

Güvence Hesabı’ndan tazminat talep edilebilen durumlar:

Sigortacılık Kanunu`nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;            

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,

Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,

Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,

Avukat Armağan DİNLENÇ