BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > İştirak Nafakası - Dershaneye

 EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUK • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

ÖZET: 19 yaşında lise mezunu çocuğun üniversite hazırlık kurslarına da devam ettiği dikkate alındığında, bir süre daha babasının ekonomik yardımına ihtiyacı olduğu kabul edilmelidir.

 

Y.3.HD. E: 2008/15718 K: 2008/16244 T: 07.10.2008

 

Davada; davacının davalının oğlu olduğu, önceki iştirak nafakası olan 125 YTL davacının reşit olmasıyla son bulduğu şimdi ise davacının liseyi bitirdiği, üniversiteye hazırlandığı, hazırlık için dershaneye gittiği, davalıdan (babadan) aylık 400 YTL yardım nafakası talep edilmiş, mahkemece; davacının liseyi bitirdiği, üniversiteyi kazanamadığı gerekçesiyle davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

 

TMK 364. maddesi, “Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” Yasasını 328.maddesinde “çocuk ergin olduğu halde eğitimine devam ediyosa ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenecek ölçüde olmak üzere, eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür.” hükmünü getirmiştir.

 

Somut olayda davacı 20.07.1989 doğumlu olup, 19 yaşında lise mezunu bir işte çalışmaz ve üniversite hazırlık kursuna devam etmektedir. Ancak; davacının üniversite sınavlarını kazanıp, üniversite eğitimi yapabilmesi için üniversite hazırlık kursuna gitmesi gerektiği gözününe alındığında bir süre daha ekonomik olarak babasının yardımına ihtiyacı vardır. O halde mahkemece; ülke şartları göz önüne alınarak üniversite eğitimi yapmak isteyen davacının bu isteği olağan karşılanarak üniversite sınavlarını kazanması için babasının ekonomik desteğine ihtiyacı olduğu gözetilerek yardım nafakası alması gözetilmeden yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.10.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.