BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Yurtdışındaki Boşanmanın Tanınması > Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararı kesinleşmiş olmalı ve bu husus, kararda belirtilmelidir.
Kararda boşanma kelimesi geçmelidir.
Karar belediye vb. yerlerce değil mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır.
Apostil belgesi olmalıdır.
Her iki tarafın da vekâleti olmalıdır.
Belgelerin yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmalı ve noterce ya da konsoslukça tasdiki yapılmalıdır.
Tanıma tenfiz davası Türkiye` de istenilen yer aile mahkemesinde açılabilir. Çünkü her iki taraf da avukata vekalet vererek anlaşmışlardır. Arada bu davanın açılması ve kabulü konusunda bir anlaşma yoksa taraflardan birinin Türkiye` deki yerleşim yerinde açılmalıdır. Yetki itirazı duruşma gününe kadar yapılabilir.