BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, taraflardan birinin yerleşim yerinde ya da son altı aydır oturdukları yer aile mahkemesinde ( yoksa asliye hukuk mahkemesinde ) dava dilekçesi vererek açabilirler.


Yurtdışında yaşıyorsanız yabancı ülke mahkemesinde boşanıp sonra bu boşanma kararını Türkiye` de tanıtabilirsiniz. Yurtdışında boşnma ve yabancı mahkeme boşanma kararları ile ilgili olarak tanıma tenfiz davaları bölümündeki yazılarımızı inceleyiniz.

 

 

 

Boşanma dava harcı ve tebligat masrafları ödenir.

Boşanma davası açıldıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde taraflara duruşma günü ve davalıya dava dilekçesi tebliğ edilir.

 

 

 

Boşanma davası açarken mal rejiminin tasfiyesi istenecekse mutlaka bu dava ile birlikte istenmeli ve ayrıca harcı ödenmelidir. Yoksa zamanaşımı tehlikesi vardır.

 

 

 

Boşanma davası açılırken davalının malları üzerine tedbir konulması da talep edilirse ve akabinde gecikmeksizin bu tedbirlerin konulması için mahkemeye müracaat edilir de tedbirler koydurulursa, dava sonunda hükmedilebilecek olunan tazminatların tahsili mümkün olabilecektir.

Boşanma davasında avukat tutma mecburiyeti olmamakla birlikte bir boşanma avukatı tutulması, davanı kısa zamanda bitmesinde ve alınacak tazminat ve sair hakların daha fazla olmasında önemli ölçüde etikili olacaktır.

 

·         Madde 16 - Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

 

Madde 19 - Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

 

Madde 22 - Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde             bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma,         yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.

 

Türkiye`de ikametgahı bulunmayan Türk vatandaşları aleyhine Türkiye`de en son sakin  bulundukları yer ve bunun da olmaması halide İstanbul İzmir ve Ankara mahkemelerinde dava açılabilir.

·         Dikkat edilmesi gereken şey eski kanundaki gibi ikametgâh değil yerleşim yeri söz konusudur ve ikametgah başka bir yerde olsa bile yerleşim yerinin ikametgahın olduğu yerde olmadığı ispat edilebilir.

 

Altı ay birlikte oturulan yer demek de boşanma davasından önce son defa ama mutlaka en az altı     ay birlikte oturmayı gerektirir. Son defa oturdukları yerde 3 ay oturmuşlarsa o yer mahkemesi yetkili olmayacaktır. Son oturulan yer olmalı ve artı son oturulan yerde en az altı ay oturulmuş olmalıdır. Kanun metni kötü yazılmış olduğundan bunu da açıklamak gereği duydum.

·         Yetkili olmayan bir yerde dava açılmışsa, dava dilekçesini tebliğ aldıktan itibaren 10 gün içinde davalı taraf yetki itirazında bulunup yetkili yeri de belirtmezse o zaman davaya yetkisiz de olsa o yetkisiz yer mahkemesinde devam edilir. Yani eşinize, belki süresinde itiraz etmez diyerek alakasız bir yerde de dava açmanız mümkün. Hâkim kendiliğinden yetkiyi değerlendiremez.