BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Konular > İdari Para Cezası Taşımacılık

Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası İtiraz

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, madde 26 / a gereği “ aracını yetki belgesine kaydettirmediği ” gerekçesiyle kesilen cezanın kanunsuz olduğuna dair itirazda bulunabilirsiniz.

 

Ceza tarihinde yetki belgesi olup da aracın bu belgeye işletilmemiş olması gerekçesiyle haksız olarak idari para cezası kesilebilmektedir. Özellikle yetki belgesinin yeni alınmış olduğu durumlarda, henüz aracın bu yetki belgesine, prosedürün uzunluğundan dolayı işletilmemiş olması mümkün olmaktadır.

 

Bu sebepten dolayı kesilen idari para cezası, kanunsuz suç olmaz ilkesi gereği yasal olmamaktadır.

 

      İdarî para cezaları
    
    
Madde 26 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/518 md.)
    
    Bu Kanunun;
    
     a) (Değişik: 25/6/2009-5917/33 md.) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara ikibin Türk Lirası,

……

 

     İdarî para cezası verilir.