BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Şirketlere Avukat Zorunluluğu

ŞİRKETLERDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

2001 yılında Avukatlık Kanunu’ nda yapılan düzenlemeye göre yasanın 35 ci maddesinin 3. fıkrası gereğince; Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde belirtilen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir. Bu yetki 2008 yılına kadar mülki amirdeydi.

Avukatlık kanunu 35. maddeye eklenen bu madde gereğince artık anonim şirketler ve yapı kooperatifleri bir avukat ile sözleşme yapmalıdır. Yasa bu haliyle mali müşavir bulundurma zorunluluğuna avukat bulundurma, değişik bir ifade ile hukuk müşaviri bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

Avukattan kasıt, sigortalı avukat, kadrolu avukat değildir. Bir avukat ile avukatlık sözleşme yapmak ve ücretini ödüyor olmaktır.

Bu itibarla gerek anonim şirketlerin ve gereke yapı kooperatiflerinin 35. maddede yazan idari cezalara mahkûm olmamaları için bir serbest avukatla sözleşme imzalamış olmaları ve bunu kesilen avukatlık serbest meslek makbuzu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Barolar, kanuna uymayan şirketleri hukuk müşaviri, avukatı olmayan anonim şirket ve kooperatifleri Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etme hakkına sahiptir ve muhtemelen de bu şikayetler yapılmaya başlanacaktır.

 

Avukata ne kadar aylık ücret ödenmesi gerektiği konusunda fikir vermesi bakımından asgari ücret tarifesinin ilgili maddesi aşağıda gösterilmiştir. Ücret, yasak olmasına rağmen asgari ücretin altında kararlaştırılsa bile faturanın asgari ücret üzerinden düzenlenmesi gerekecektir ve vergi yükümlülüğü de bu rakam üzerinden doğacaktır.

RESMİ AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli

Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1.   Yapı kooperatiflerinde                                                                 500,00 TL

2.   Anonim şirketlerde                                                                       850,00 TL