BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Sigorta Trafik Yargıtay Kararı

Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü - Sigortacının Sorumluluğu

 Davacı vekili, müvekkiline ait evin davalı sigorta şirketi tarafından hırsızlık rizikolarına karşı sigortalandığını, 28.08.2001 tarihinde meydana gelen hırsızlık nedeniyle 11.000.-TL. değerinde emtianın çalındığını, müvekkilinin davalı bankadaki hesabında para bulunmasına rağmen bankanın sigorta primini davalı sigorta şirketine havale etmediğini, bu nedenle sigorta şirketinin zararı karşılamadığını, bu durumdan tüm davalıların sorumlu olduklarını ileri sürerek, 11.000.-TL’nin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

 

Davalı banka vekili, davacının otomatik ödeme talimatının bulunmadığını, bu nedenle prim taksitlerinin ödenmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Davalı sigorta şirketi vekili, davaının sigorta primini ödememesi sebebiyle sözleşmenin iptal edildiğini savunarak, davanın reddini savunmuştur.

 

 

Dava, TTK’nın 1267. maddesi uyarınca açılmış bulunan tazminat davası olup, davalı sigorta şirketi 01.07.2001-01.07.2002 dönemi için poliçeyi düzenlediklerini, ancak davacının primi ödemeyeceğini belirtmesi üzerine poliçenin davacının isteği ile iptal edildiğini savunmuştur. Davacı taraf iptalin isteğe dayalı olduğunu kabul etmemifl, davalı taraf da kanıt yükü kendisinde bulunduğu halde, bu hususu geçerli delillerle kanıtlayamamıştır.

 

 

Sigorta sözleşmesi doğrudan doğruya sigortaı veya vekili ile yapılmış ise sözleflme tarihinden itibaren 24 saat içinde,aracı vasıtasıyla yapılmış ise en geç 10 gün içinde sigortacı poliçeyi sigorta ettirene vermek

zorundadır. Prim ödeme yükümlülüğü bu işin yaplması yla başlayacaktır. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sigortacı, bu nedenle doğacak zarardan sorumludur.

Yargıtay 11. Hukuk D. E: 2007 / 8812 K: 2008 / 12196 T: 03.11.2008