ANA SAYFA HUKUK BÜROMUZ AVUKATLAR DANIŞMA İLETİŞİM VEKALET BİLGİLERİ
Sigorta Yargıtay Kararı 2 - Poliçe Teslim Yükümlülüğü

Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü - Sigortacının Sorumluluğu

 Davacı vekili, müvekkiline ait evin davalı sigorta şirketi tarafından hırsızlık rizikolarına karşı sigortalandığını, 28.08.2001 tarihinde meydana gelen hırsızlık nedeniyle 11.000.-TL. değerinde emtianın çalındığını, müvekkilinin davalı bankadaki hesabında para bulunmasına rağmen bankanın sigorta primini davalı sigorta şirketine havale etmediğini, bu nedenle sigorta şirketinin zararı karşılamadığını, bu durumdan tüm davalıların sorumlu olduklarını ileri sürerek, 11.000.-TL’nin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı banka vekili, davacının otomatik ödeme talimatının bulunmadığını, bu nedenle prim taksitlerinin ödenmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Davalı sigorta şirketi vekili, davaının sigorta primini ödememesi sebebiyle sözleşmenin iptal edildiğini savunarak, davanın reddini savunmuştur.

 

Dava, TTK’nın 1267. maddesi uyarınca açılmış bulunan tazminat davası olup, davalı sigorta şirketi 01.07.2001-01.07.2002 dönemi için poliçeyi düzenlediklerini, ancak davacının primi ödemeyeceğini belirtmesi üzerine poliçenin davacının isteği ile iptal edildiğini savunmuştur. Davacı taraf iptalin isteğe dayalı olduğunu kabul etmemifl, davalı taraf da kanıt yükü kendisinde bulunduğu halde, bu hususu geçerli delillerle kanıtlayamamıştır.

 

Sigorta sözleşmesi doğrudan doğruya sigortaı veya vekili ile yapılmış ise sözleflme tarihinden itibaren 24 saat içinde,aracı vasıtasıyla yapılmış ise en geç 10 gün içinde sigortacı poliçeyi sigorta ettirene vermek

zorundadır. Prim ödeme yükümlülüğü bu işin yaplması yla başlayacaktır. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sigortacı, bu nedenle doğacak zarardan sorumludur.

Yargıtay 11. Hukuk D. E: 2007 / 8812 K: 2008 / 12196 T: 03.11.2008

 


Tugayyolu Caddesi Elgin Sokak 9 / 2 Maltepe / İstanbul
Tel: 0 216 457 20 19 - Faks: 0 216 457 20 29 - GSM: 0 532 464 40 16
992577 defa ziyaret edilmiştir.
Bu site 23.03.2004 tarihinde kurulmuştur.
Reklam & Tanıtım & Tasarım
SBB Reklam
 -  Firma Ekle
Yasal Uyarı: Sitedeki yazılar izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.