BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Sigorta Trafik Yargıtay Kararı

Sigorta Hukuku - İşleten Sıfatı

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre; bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur. ( Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E: 2009/3997 K: 2009/6066 T: 28.04.2009 )