BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanma Davası Yargıtay Kararı

Boşanma Davası - Ecrimisil

 

Boşlanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama hakı  doğar. Öte yandan, dava konusu somut olayda davacı eşin boşanma davası açılmadan önceki bir tarihte evden kovulduğu ve davalının evi kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, müşterek mülk için boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren ecrimisil hesaplanmalıdır.

( Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2008/8965 K: 2008/12446 T: 03.07.2008 )