BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Konular > İsim - Soyad Değiştirme Davası

İsim – Soyad Değiştirme Davası  ( Ad Değiştirme Davası )

İsmini çeşitli sebeplerden değiştirmek isteyenlerin açtıkları bir dava çeşidi olup, ilgili yasal düzenleme Medeni Kanun md. 27’ de yer almıştır.

 

Madde 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

 

 

 

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

 

İsim değiştirme davası, asliye hukuk mahkemesinde açılır. Nüfusun kayıtlı olduğu yer ya da ikamet edilen yer askliye hukuk mahkemesinde açılacak isim değiştirme ( ad değiştirme ) davasında mutlaka nüfus müdürlüğü ve savcı da bulunur.

 

İsminin değiştirilmesini isteyen kişi reşit değil ve velayet altında ise davayı velisi açar.

 

İsim – soyad değiştirme davası haklı birsebebe dayanılarak açılmalıdır. Telaffuzu zor, alay konusu olabilecek bir anlam ifade ediyorsa haklı sebep var demektir. Davacının aslında, hayatında başka bir ad kullanıyor olması ve bu durumun günlük hayatta karışıklığa yol açıyor olması da haklı sebeptir.

 

Davacının adı ya da soyadı düzeltilmiş ise mutlaka yerel ve ulusal bir gazete de ilan edilmelidir.

 

Aynı konuda iki defa nüfus kaydı düzeltilmesi istenemez.

 

Kişinin adı değiştiğinde, çocukların kimliğindeki ana veya baba adı değiştirilir.

Kişinin soyadı değiştiğinde, eşin soyadı ve reşit olmayan çocukların soyadı da nüfus müdürlüğü tarafından değiştirilir.