BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Sigorta Trafik Yargıtay Kararı

 

Sigorta - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 

 

 

iki aracın çarpışması ve araçlardan birinde yolcu olan murisin ölümü nedeniyle açılan davada, her iki aracın da zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, tek poliçeden değil, her iki poliçeden de tazminat ödemekle yükümlüdür. Ortada kusurlu iki işleten ve bu işletenlerin primlerini ödedikleri ve sorumlulukları nın poliçe limiti ile ilgili olan kısmı için davalı sigortacıdan ayrı ayrı teminat aldıklarına na göre zarar görenlerin her iki poliçe yerine sadece tek poliçe limiti kadar talepte bulunabileceğine ilişkin yanlış ilkeye dayalı mahkeme gerekçesi doğru görülmemiştir.

 

( Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E: 2008 / 2563 K: 2009 / 6681 T: 01.06.2009 )