BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Hayat Sigortası Ve Haksız Verg

 Hayat Sigortası Ve Haksız Vergi Kesintisi

Hayat sigortalarında ve bireysel emeklilik sigortalarında, süresinden önce parasını çekmek isteyenler anapara ve getirilerini vergi kesintisi yapılmak suretiyle geri alabiliyorlardı. Vergi kesintisinin anaparadan mı getirisinden mi yapılacağına dair net bir düzenleme olmaması gerekçesi ile vergi kesintisi sadece getiriye değil anaparaya da uygulanıyordu. Oysaki bir kanun maddesinin başlığı ve içinde yer aldığı bölüm, kanunu yorumunda ve anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Nitekim Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin başlığı “ menkul sermaye iradı ” ile ilgilidir ve menkul sermaye iradını; kâr payı, faiz ve benzeri iratlar olarak tanımlamaktadır. O halde anaparadan değil getirisinden vergi alınmak gerekir.

Hayat sigortası yaptıran ve 3 yıl sonra sigortadan ayrılan bir vatandaş, kendisine yapılan ödemenin, sadece getiri bölümünden vergi kesintisi yapılabileceği, anaparanın ise vergi kesintisine konu olmayacağını savunarak, vergi mahkemesine başvurdu.

İstanbul 3 No.lu vergi Mahkemesi de; ödenen tutarın (anapara dâhil) tamamının değil, elde edilen getirinin (gelirin), vergiye tabi tutulmasına karar verdi. Tek hâkimle verilen bu karara, ilgili vergi dairesi Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edecek. Mahkemenin de kararı onaylaması halinde olay iyice netleşmiş olacak. Bu karar üzerine, fazladan kesilen 4.460 TL davayı açan vatandaşa iade edilecek.

Dava açma süresi, vergi kesildiği tarihten itibaren 30 gün. Ancak yine ilgili vergi dairesine düzeltme yolu ile başvurup vergi iadesi istenebilir. Bu talep kabul edilmez ya da 60 gün içinde cevaplanmazsa bunu izleyen 60 gün içinde Maliye Bakanlığı’ na “ şikâyet yolu ile düzeltme ” talebinde bulunulabilir. Bu talebin de reddedilmesi halinde vergi mahkemesinde red tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılabilir.