BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Sel Felaketi ve Nakliyat ile

SEL FELAKETİ VE NAKLİYAT İLE İLGİLİ HASARLAR

 

Uluslar arası Nakliyatçılar Derneği ( UND ) tarafından yapılan bilgilendirici açıklamayı önemli bulduğumuzdan, ziyaretçilerimizin bilgisine sunuyoruz. Daha açık olması bakımından belirtmek isteriz ki uluslar arası nakliyatta başkasının malının taşınması halinde felaket nedeni ile gelen zararı CMR sigortasınca karşılanamayacaktır.

       A - Sigortalı Olan Varlıklar İçin Yapılacak İşlemler:

 

Sel felaketi kapsamında zarar gören mallar ile mallar ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre “sigorta ettiren” lerin sigortacılarına 5 gün içerisinde bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple;

 

a.     Kendi sigortalı malları/araçları zarar gören üyelerimizin bu malları/araçları sigorta ettirdikleri sigortacılarına hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde hasarı ihbar etme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu durumda olan üyelerimizin süreyi geçirmeden ihbarda bulunmalarında fayda görülmektedir.

 

b.    Taşıdıkları başkasına ait malları da zarar gören üyelerimizin açısından ise, mal sahiplerince yaptırılmış mal sigortası bulunması ihtimali ve bu durumda mal sahibince 5 günlük sürede sigortacıya bildirim zorunluluğu olduğundan mal sahiplerinin gecikmeksizin ihbar edilmesinde fayda bulunmaktadır.

 

c.      Her iki durumda da hasarı belgeleyen fotoğraflar çekilmesinde ve muhataplara ulaştırılmasında fayda bulunmaktadır.

 B - Sigortalı Olmayan Varlıklar İçin Yapılacak İşlemler:

 Sel felaketi nedeniyle sigortasız malları/araçları zarar gören üyelerimizin zararlarının ispatı ve ileride tazminini mümkün kılabilmek amacı ile aşağıdaki hususlara önem göstermeleri ve belirtilen işlemleri yapmalarında fayda bulunmaktadır:

 

Ø      Zarar gören işyeri, mallar ve araçlarla ilgili olarak zarara delil teşkil edecek mümkün olduğunca fotoğraflar çekilmelidir.

Ø      İtfaiyeye zarar göre işyeri, mal ya da araçlarla ilgili tutanak tutturulmalıdır.

Ø      Bölgenizdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne tespit talebiyle başvurarak bilirkişi marifetiyle zararınızın ne kadar olduğunun belirlenmesi talep edilmelidir. Belirlenen miktar talep edebileceğiniz zararı belirleyecektir.

Ø      Belediye/Valilik tarafından kurulacak tespit komisyonu tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarında zararınızın mutlaka rapora ayrıntılı olarak geçmesi sağlanmalıdır.

Ø      Sel nedeniyle zarar görmüş, kullanılamaz hale gelmiş bütün eşyalarınızın, iş gereçlerinizin kayda geçirilmesini sağlamaya gayret edin.

Ø      Selde kaybolan eşyalarınızın listesini ve tahmini değerlerini içeren belge hazırlayarak tüm tespitlerde dosyaya sunun.

 

C -  CMR Sorumluluk Sigortaları:

 

CMR sorumluluk sigorta poliçeleri ile ilgili olarak ise konu uzmanlarca aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:

Bilindiği gibi CMR Sorumluluk Sigortası, Uluslararası Kara Taşıyıcılığı yapan taşıyıcının, malın seyri esnasında ortaya çıkan kayıp, hasar ve gecikme halinde belirli sınırlarda olmak üzere zarar bedelini taşıyıcı adına karşılayan sigortadır. CMR Sorumluluk sigortası sadece taşınan mala ilişkin bir sigortadır.

CMR Sorumluluk Sigortasının geçerli olabilmesinin ve ortaya çıkan zarar bedelini ödeyebilmesinin ön şartı o zarardan taşıyıcının sorumlu olmasıdır. Gerçekten de CMR 17. maddeye baktığımızda “ Taşımacı, yükü teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar, bunların kısmen veya tamamen kaybından ve doğacak hasardan sorumludur ” denilmekte ancak, “ Eğer kayıp, hasar veya gecikme istek sahibinin hatası veya ihmalinden, taşımacının hatasından değil de, istek sahibinin verdiği talimattan, yüke has bir kusurdan yahut da taşımacının önlenmesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiş İse, taşımacı sorumlu tutulamaz ” ifadesi yer almaktadır.

 

Bu kapsamda,  taşımacılarımızın Mal Nakliye Sigortası bulunan müşterilerini uyarmaları ve 5 günlük ihbar süresini hatırlatmaları büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

 

UND

11.09.2009