BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Avukatlık Ücret Tarifesi

Aşağıda yer alan ücret tarifesi, bağlayıcı değildir. Ücretler, bazı davalarda, işin özelliğine göre azalabilmekte ve artabilmektedir. Genel bir fikir vermesi amacı ile sunulmuştur.
Ücretler, Türk Lirası olarak yazılmış olup istenildiğinde aşağıdaki linkte yer alan kur çevirme aracından istifade edilebilir.

 

01.05.2009-31.12.2009 DÖNEMİ

AVUKAT ÜCRET TARİFESİ

 

A -    AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

1.500,00 TL

 

2

Boşanma Davaları

 

 

a) Anlaşmalı

2.000,00 TL

 

b) Çekişmeli

4.000,00 TL

 

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

4.000,00 TL

den az olmamak üzere kazanılacak olanın değerinin % 15 i

    3

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

4.000,00 TL

 

4

Nafaka Davası

2.500,00 TL

 

5

Evlat Edinme Davası

4.000,00 TL

 

6

Tanıma - Tenfiz Davası

        2.000,00 TL

 

 

B -    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Mirasçılık belgesinin alınması 

750,00 TL

 

2

Tahliye Davası

3.850,00 TL

den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’ u

3

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

4.000,00 TL

` den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10’ u

4

Vesayet ve Kayyım Davaları           

3.200,00 TL

 

5

Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

3.850,00 TL

 

6

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
a
) Davacı Vekilliğinde

3.850,00 TL

den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’ i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’ u)

b) Davalı Vekilliğinde

3.200,00 TL

` dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15` i

7

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

3.200,00 TL

den az olmamak üzere dava değerinin % 15’ i

8

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)           

1.575,00 TL

 

             

  

 

C - ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları           

3.000,00 TL

 

2

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

5.100,00 TL

den az olmamak üzere dava değerinin % 15’ i

3

Tapu iptali ve Tescili Davaları

5.100,00 TL

 den olmamak üzere dava değerinin %15’ i

4

Ecrimisil Davası

4.200,00 TL

den az olmamak üzere dava değerinin %15’ i

5

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

5.100,00 TL

den az olmamak üzere dava değerinin % 15’ i

 

 Avukatlık Ücretleri, avukat ücretleri, avukatlık ücreti, avukat ücreti