BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Kredi Kartı Affı

Kredi kart mağdurları için yeni düzenleme - Kredi Kartı Affı
 

Banka kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu’nda yasalaştı. Bankaların 35 TL yıllık kredi kartı aidatı almasını öngören düzenlemeden iktidar ve muhalefetin uzlaşmasıyla vazgeçilirken, yasa icra takibi başlatılan kredi kartı mağdurlarının borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.
Kabul edilen önergeyle, bankaların, kullanım limiti 3 bin 500 TL’ye kadar olan kredi kartları için 35 TL’ye kadar, 3 bin 500 TL ve daha fazla tutarda kullanım limiti tahsis ettikleri kredi kartları için ise limitin yüzde 1’ini geçmeyecek şekilde belirleyecekleri bir tutarda yıllık kredi kartı kullanım bedelini talep etmesine yönelik düzenleme yasalaşmadı.
Kredi kartlarıyla ilgili şu anda geçerli olan mevzuat “kart aidatları”yla ilgili belirsizlik taşıdığından çok sayıda mahkeme tarafından aidat alınmayacağına dönük kararlar çıkıyordu. Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’ndan bu haliyle geçmesi halinde halinde bu yasal boşluk ortadan kaldırılarak, kart aidatı vatandaşın aleyhine şekilde yasalaşmış olacaktı.
Bankalar, Hükümet’ten uzun zamandır “kart aidatını” güvence altına almasını talep ediyordu. Bankaların isteği gerçekleşseydi, 4 bin TL limitli bir kart sahibi yılda 40 TL, 2 bin TL limitli kart sahibi de 35 TL aidat ödeyecekti. Söz konusu hükmün yasadan çıkarılmasıyla, yasal dayanak da ortadan kalktı.

Yasa ne getiriyor?
n 31 Mayıs 2009 itibarıyla, ihtar çekilenler, haklarında icra takibi başlatılanlar ve kredi kartı borcu bulunanlar, kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde bankalara başvurmaları halinde, icra takibine konu olmuş takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde 25’ini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeyebilecek.
n Kart sahibinin işletilmiş faiz borcu, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Merkez Bankası’nca 3 aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak, ilan edilecek aylık endeks katsayısıyla çarpılarak, ödeme planına esas borç tutarı hesaplanacak.
n Hesaplanan ödeme planına esas borç tutarı; başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bir defada ya da taksitle ödenirse, herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmeyecek.
n Vadeli ödeme talep edilirse, 6 aylık vade için 1.04, 36 aylık vade için 1.26 ile çarpılacak; hesaplanacak tutar ay sayısına bölünerek hesaplanacak.
n Yasaya göre, sözleşmede belirtilen asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’sinden aşağı olamayacak.

1.9 milyon kart izleniyor
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda değişiklik öngören kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam ederken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mayıs 2009 itibarıyla 1 milyon 914 bin kredi kartının takip hesaplarında izlendiğini, takipteki tutarın ise 3.3 milyar lira olduğunu açıkladı. Aylık kredi kartı faizlerinin yüksekliğine ilişkin eleştiler üzerine Arınç, Merkez Bankası’nın ilan ettiği son 3 aylık kredi kartı faiz oranının yüzde 3.49 olduğunu, 2.75 ve 1.99 faiz oranı uygulayan bankaların da bulunduğunu anımsattı. Arınç, yüzde 7’lerden 3 yılda bu noktaya gelindiğini ifade etti. Arınç, Mayıs sonu itibarıyla 25 milyon 576 bin aktif kullanılan kredi kartı olduğunu belirtti.
Bülent Arınç, “kredi kartı mağduru mu kredi kartı borçlusu mu” tartışmasına işaret ederek, “Kredi kartı borçlusunun” yasal bir tabir olduğunu ve gerçeğe daha uygun düştüğünü aktardı.