BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Hastane ve Hekime Açılan Dava

Hastane ve Hekime Karşı Açılan Davalar - Hasta Hakları 

Bu başlık altında yayınlanacak olan yazılar hasta hakları, hastanelerin ve hekimlerin ( doktorların ) hatalarından kaynaklanan hatalar ve bu nedenle açılabilecek davalar olacaktır.

Birçoğu ağır şartlar altında çalışan hekimlerimizin ( doktorlarımızın ) tüm eğitim ve donanımlarına ve iyi niyetlerine rağmen; hastalarına yanlış teşhis, yanlış tedavi uygulama, hatalı cerrahi müdahale, yanlış ilaç yazma vb. sebeplerden zarar verdiğini, hastaların yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve hatta bazen ölmelerine sebep olduklarını gittikçe daha sık duymaktayız.

 

Mahkemelerin verdiği tazminatların eskiye oranla daha yüksek olmaya başlaması, davalarda hastanelerin ve hekimlerin sorumluluğunun eskiye oranla daha sık kabul görüyor olması, tıbbi hatalar nedeni ile açılan davaların artmasına sebep olmaya devam etmektedir.

Vatandaşın bariz tıbbi hatalar ( sağ kol yerine sol kolun ameliyat edilmiş olması gibi ) haricinde ne tür müdahalelerin davaya konu olabileceği konusunda yeterli bilgisi olmaması, hukuki bilgisinin olmaması, avukatların da hastanelere ve hekimlere karşı açılacak davalarda henüz pek bilgili ve tecrübeli olmamaları sebebi ile tıbbi hatalar konusundaki hak arama oranı henüz ABD’ ye ve Avrupa ülkelerine göre çok azdır. Ancak yine de dava sayısı ve alınan tazminat miktarı eskiye göre öyle artmıştır ki artık hastaneler bu konularda kadrolarına avukat almaya başlamışlar, hasta hakları avukatı, tıbbı hata davaları avukatı gibi branş avukatı olma yönünde talep de artmaya başlamıştır.

 

İlerleyen günlerde yayınlayacağımız yazılar sayesinde gerek hasta ve gerekse hekim ve hastanelerin tıbbi hatadan doğan tazminat davaları hakkında bilgi sahibi olabilmelerine katkıda bulunulacaktır.

hasta hakları, hastane davaları, hekim davaları, hekim hatası, doktor hatası, hastane tazminat, tıbbi hata, hastaneden tazminat, hastaneyi dava, hastane dava, doktoru dava, doktor hatası, doktordan tazminat, hasta hakları avukatı, hastaneye tazminat davası, tazminat avukatı