BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Banka Davaları

Banka Davaları

Sitemizde bu başlık altında, daha ziyade şirketlerle bankalar arasında kurulmuş kredi ilişkilerinden doğan sorunlar ele alınacaktır. Bu konularla ilgili yazılarımız zamanla sitemize eklenmeye çalışılacaktır.

 

Şirketler kimi zaman kullanmış oldukları kredilerin geri çağrılması, kimi zaman yapmış odlukları ödemelere rağmen teminatlarının ( örneğin müşteri çeklerinin ) iade edilmemesi ve çeklerin vadelerinin geçirilmesi nedeniyle değerini kaybetmiş olması, yapılan ödemeler neticesi kapanması gereken borcun kapanmaması ve yine teminatların iade edilmemesi, bakiye borç miktarında uzlaşamama gibi sorunlar yaşayabilmektedirler. Ayrıca şirketler, mevcut şirket kredi borçlarının ötelenmesi, vadelendirilmesi, ödemelerin geciktirilmesinin sağlanması, iflasın ertelenmesi kararı alınması gibi ihtiyaçlar içinde bulunabilmektedirler. Bankalarla ilgili borç – alacak ilişkilerinde yardımcı olabilecek nitelikte yazılarla şirketleri aydınlatmaya çalışacağız.


Banka avukatı, banka davaları, banka davaları avukatı, banka borçları, borç yapılandırma, iflasın ertelenmesi