BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Yurtdışındaki Boşanmanın Tanınması > Yurt Dışında Boşandınız ama Hala Evlisiniz

 

 


TANIMA TENİZ DAVALARI
YURT DIŞINDA BOŞANDINIZ AMA TÜRKİYE` DE HALA EVLİSİNİZ
 
Yabancı bir ülkde verilen boşanma kararı, Türkiye` de tanıma - tenfiz davası açılıp kabul edilmeden, geçerli olmaz. Türkiye`de nüfusa boşanma işlemi geçmez ve hala evli sayılırsınız. Vatandaşımız bunun genellikle farkında olmayıp; ancak yeni bir evlilik aşamasında nüfusta zaten evli olduğunu görünce farkedebilmektedir.

Yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kaydına işlenebilmesi için Türkiye` de tanıma - tenfiz davası açılması gerekmektedir. Burada en büyük problem, genelde ayrılmış olduğunuz eşinize tebligat yapmaktadır. Çünkü yıllar önce boşanmış olduğu ve muhtemelen de yabancı olan eşini bulmak, bulduğunda da yeni dava için vekalet almak zor olabilmektedir. Yabancı ülkeye tebligat yapmak çok uzun zaman alabilmektedir. Bu durum bazen 1 yıldan fazla sürebilmektedir.

Tanıma - tenfizin gerçekleşebilmesi ve en hızlı şekilde gerçekleşebilmesi için eski eşinizden bir avukata vekalet çıkarttırmak gerekmektedir. Siz de o avukatın tavsiye edeceği bir avukata vekalet çıkarttğınızda, iki avukat sizin tanıma - tenfiz işleminizi mahkemesine ve avukatın imkanlarına göre 3 gün ila 3 ay arasında bir zamanda gerçekleştirebilecektir.

Aşağıda teknik bilgi verilmiş olmakla birlikte özetle söylemek gerekirse, boşanma kararını veen abancı makam, bir mahkeme olmalıdır. Bazı ülkelerde belediyeler vb. birimler boşanma kararı verebilmektedirler. Bu kararlar tanınamaz. Kararı apostil belgesi olmalı ve karar kesinleşmiş olup bu kesinleşme durumu kararda ya da ayrı bir belgede yazılı olmalıdır. Ayrı belgede yazılı ise bu belgenin de apostili olmalıdır. Tüm bu belge asılları ile birlikte, belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrisi yapılmalı ve bu çeviri belgeleri de noter ya da konsoloslukca tasdik edilmelidir. Bu çeviri işlemleri, yabancı ülkede yapılabileceği gibi, Türkiye` de de yapılabilir. İki tarafın da vekaleti olduğu ya da iki taraftan biri ya da ikisi mahkemeye çıkabildiği takdirde tanıma - tenfiz kararı alınabilir. Tanıma kararı alınması, boşanmanın nüfusa işlenmesi için yeterlidir.

TANIMA - TENFİZ ( YABANCI BOŞANMA KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ )
a. Tanıma:
Yabancı bir mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, onun Türkiye` de geçerli hale gelmesi anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı, her hangi bir davada ispat aracı olmaktan öteye geçemez yani Türkiye` de bir geçerliliği olmaz.

b. Tenfiz:
Yabancı örneğin Hollanda Mahkeme boşanma kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği anlamına gelmektedir. Kararda icrası mümkün olan hükümlerin icrası için gereklidir. Boşanma kararında bu anlamda istenen sadece boşanma kararının Türk Nüfusu`
 na geçirilmesi ise tenfize gerek de yoktur.

Tanıma ve tenfiz davası taraflar itiraz etmedikçe heryerde aile mahkemelerinde göürlebilir. Aksi halde  davacının Türkiye` deki kametgahında göürlür.

Davacının ya da davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemelerinden herhangi birinde dava açılabilir. 

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının, boşanma kararının aslı olmalı.
2- Verilen bu karar kesinleşmiş olmalı ve arkasında apostille denilen belge de olmalı.
3- Yabancı Mahkeme Kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti olmalı.
4- Tenfizi istenen kararın mutlaka mahkeme tarafından verilmesi ve mahkeme hükmü niteliği taşıması gerekir. Belediye vb. idari birimlerin verdiği kararlar olmaz.

5- T.C. ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında yasadan doğan fiili veya hukuki karşılıklılık ( mütekabiliyet ) veya bu konuda anlaşma(sözleşme) olmalıdır. Tanıma davsı için bu gerekli değildir.

6- Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.

7- İlamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.Örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir. 

8-Yabancı ülke kanunları uzarınca kendisine karşı tenfizi istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş olsa dahi , bu kişinin yukarıda ki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması gerekir. İtiraz etmiş ise davanın reddine karar verilmelidir. Kısacası Tenfiz kararı verilebilmesi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak karşı tarafa savunma hakkı verilmesi gerekir.

9- Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince , yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması gerekir. Diğer bir anlatımla Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukunun uygulanmadığının belirlenmesi ve bu yönde davalının itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verilemez.

10 - Tanıma tenfiz davası 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Süresinde zamanaşımı itirazı olmadan hakim re` sen bu hususu değerlendiremez.

YURTDIŞINDA YAPTIĞIM EVLİLİĞİ KONOLOSLUĞA BİLDİRMEDİM

Yurtdışında yaptığınız evliliği konsolsosluğa ya da Türk nüfusuna bildirmediğiniz için yapacağınız yeni evlilikte sorun olmayacağını düşünseniz de kanaatimce mutlaka önce o evliliği bildirin. Küçük bir para cezası vardır. Sonra bu evliliği sonlandıran yabancı mahkeme boşanma kararının tanıma tenfiz davasını Türkiye` de açın ve tanıtın. AKsi halde yapacağınız ikinci evlilik en azından Türk makamları için geriye dönük olarak geçersiz sayılacaktır. Bu durum, şu an aklınıza gelmeyen, hesaba katılmayan sorunlara sebep olabilecektir ileride.

***Boşanma ile ilgili karar Türk mahkemeleri tarafından tanınıncaya ve tanıma kararı kesinleşinceye kadar evlenme hukuken hükmünü devam ettirir.Taraflar Türkiye nüfusunda evli gözükürler.

TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA DAVALI OLANIN ADRESİ YABANCI BİR ÜLKEDE İSE Türkiye` den bir avukata vekalet verilmesi halinde dava çok kısa sürede sonuçlandırılabilir. Ancak davalı vekalet vermiyor, hatta dava açılmasını dahi istemiyorsa, yabancı ülkedeki bu kişiye tebligat çıkartmak çok uzun zaman alacak ve masraflı olacaktır.

Tanıma tenfiz avukat ile takip edildiğinde hem çok daha kısa sürede hem de daha iyi sonuç verecektir. Tanıma tenfiz avukatı, tanıma tenfiz davasının daha az masrafla sonuçlanmasını da sağlayabilecektir.
 

 
 
 Boşanmanın tanınması, boşanmanın tenfizi