BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > Geçersiz Fesih Sebepleri

GEÇERLİ SAYILMAYAN FESİH SEBEPLERİ
 
Ø      Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızasıyla çalışma saatleri içinde sendikanın faaliyetlerine katılmak.
Ø      İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
Ø      Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
Ø      Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
Ø      Kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süreler ile altı aylık çocuk bakım izni süresi içinde işe gelmemeleri ( İş K. Md.74 ).
Ø      Hastalık veya kaza hallerinde işçinin işyerinde çalışma süresine göre 17. madde belirtilmiş olan ihbar önellerinin altı hafta aşılmasıyla doğan ( İş K. Md. 25 / I, b ) bekleme süresinde işe geçici devamsızlık yapmak. İLO Sözleşmesi’ nin 6. md. Sine göre hastalık veya kazada işçinin kusurlu olup olmadığının bir önemi yoktur.
Ø      Kanuni grev kararı alıunmasına katılmak, böyle bir kararın alınmasını teşvik etmek, böyle greve katılmak veya böyle bir greve katılmayı teşvik etmek. ( TİSGLK md. 42 / 1 )