BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > İş Kanunu Kapsamında Sayılmayan İşler

İŞ KANUNU KAPSAMINDA SAYILMAYAN İŞLER
 
§         Deniz taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler Deniz İş Kanunu’ na tabidir.
§         Hava taşıma işlerinde uygulanan özel bir kanun olmamakla birlikte borçlar kanunu hükümleri uygulanır. İş Kanunu’ na tabi olmayan personele örnek pilot, uçuş hostesi, kabin memuru, telsizci vb. sayılabilir. Ancak yerde yürütülen hizmetlerde çalışanlar İş Kanunu’ na tabidirler.
§         Tarım işleri de iş kanunu kapsamında değildir. Özel bir kanun da maalesef halen çıkartılamamıştır. En az elli işçi çalıştıran tarım işyerleri İş Kanunu kapsamındadır ( İş K. Md.4 / 1 ).  Aksi halde B. K. ya tabidirler.
§         Evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerdeki sözleşmeler. Bunun koşulu bir ailenin üyeleri veya 3. dereceye kadar hısımları arasında, aralarında yabancı olmaksızın ve evde yapılmasıdır.
§         Ev hizmetlerinde yapılan sözleşmeler de İş Kanunu’ na tabi değildir. Bu işçiler sigortaya tabidirler ancak İş Kanunu’ na tabi değildirler ve kıdem tazminatı vs. alamazlar.
§         Esnaf ve sanatkâr işyerlerinde yapılan sözleşmeler İş Kanunu’ na tabi değildir. En belirgin özelliği iş yerinde 3 kişiden fazla çalışmamasıdır. Geliri, kazancı, ticari sermayesi ile birlikte vücut çalışmasına dayanan ve geliri o yer gelenek ve teamülüne göre tacir niteliği kazanmasını icap ettirmeyen ticaret siciline kaydı gerekmeyen kişilerin işyerleri esnaf ve sanatkâr işyeri olarak 507 Sayılı Esnaf Ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’ nun 2. md. sinde tanımlanmıştır.
§         Profesyonel sporcuların yaptıkları sözleşmeler.
§         Rehabilite edilenler ile yapılan sözleşmeler.
§         Gazeteciler ile yapılan sözleşmeler. Gazeteciler hakkında Basın İş Kanunu uygulanır.