BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > Deneme Süreli İş

DENEME SÜRELİ – DENEME SÜRESİZ İŞ
 
Deneme süreli iş sözleşmesi
                   Madde  15 –
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
 
Deneme süresi sözleşmenin imzasından değil işçinin fiilen çalışmaya başladığı günden başlar. Süre hesabında iş günü hesabı yapılmaz; yani tatil günleri de hesaba dâhil edilir. Fesih için haklı sebep aranmaz. Taraflar, deneme süresi içinde istedikleri zaman sözleşmeyi feshedebilirler.
 
Deneme süresi sonrası işe devam edilecekse tüm hakların hesabında deneme süresinin başladığı gün hesaba katılır. Örneğin kıdem tazminatı hesabı bu tarihe göre yapılır. Sosyal güvenlik haklarından da başından itibaren yararlanır.