BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > Yıllık İzin Süreleri

YILLIK İZİN SÜRELERİ
 

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
(10.06.2003`ten itibaren)

HİZMET SÜRESİ

YILLIK İZİN SÜRESİ

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar

14 İş Günü

5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

20 İş Günü

15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar

26 İş Günü

18 Yaşından Küçük İşçiler

En Az 20 İş Günü

 
Zamanaşımı, iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır.
 
4857
İş Kanunu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
 
Madde 0053: Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
 
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
 
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
 
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
 
 
Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
 
Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
 
Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Az olamaz.
 
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
 
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İş kanunun 53.maddesinde belirtilen sürelerde kullandırılması zorunludur. Ancak 53.maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
 
İşveren yada işveren vekilleri, yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 15.maddesinde bahsi geçen izin kurulu yada 18.maddeye göre bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle, işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinleri her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir ve işyerinde bunu ilan edebilir.
 

İşveren tarafından yıl içerisinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilebilir mi?

İşveren tarafından yıl içerisinde verilmiş bulunan ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri  yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılamaz.
 
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu yerden başka yerde geçirecekler talep etmeleri halinde dört güne kadar işveren ücretsiz yol izni verebilir.
 
İşçi hak ettiği yıllık izni için bir ay önce işverene yazılı talepte bulunur, işveren veya vekili bu isteği yönetmeliğin 15.maddesine istinaden izin kuruluna yada 18.maddede belirtilen kişilere bildirir. İşçi talep yazısında hangi tarihlerde iznini kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini belirtecektir.

İşçilerin birkaç yıllık izni birlikte kullanması iş mevzuatına aykırıdır. Bu duruma sebebiyet veren işverene idari para cezası uygulanır.

İş sözleşmesinin sona ermesinde işçinin hak edip kullanmadığı izinlere ilişkin ücretleri ödenir.