BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Yeniden Evlenme iddet süresi


YENİDEN EVLENME KADIN İÇİN İDDET SÜRESİ

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresi - bekleme süresi denilen sürenin geçmesi gerekmektedir.

Bu süre, doğması muhtemel çocuğun babasının kim olduğunda bir karışıklık yaşanmaması içindir. Çünki boşanmadan önce hamile kalıp da 300 günden önce ( bu süre bir çocuğun doğabileceği süredir ) başkasıyla evlenen bir kadının çocuğu bu yeni evlilik içinde dünyaya geldiğinde, kanunen o evlilikteki koca, çocuğun babası sayılır. Aslında aksini ispat suretiyle bir dava yolu ile babanın o olmadığının ve eski koca olduğunun ispatı artık günümz teknolojisi ile mümkündür. Bu nedenle bu yasağın anlamı kalmamıştır kanaatindeyiz.

Bu sürenin mahkeme kararı ile kaldırılması ya da kısaltılması mümkündür. Bunun için mahkeme, muayene sonucu kadının hamile olup olmadığından emin olacaktır ve hamile değil ise iddet süresini kaldıracaktır.

Bir avukat vasıtası ile takip edildiğinde iddet süresinin kaldırılması daha kısa sürede ve daha kolay sağlanabilecektir.