BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Boşanma Davası Tazminat

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ MANEVİ TAZMİNATBorçlar Kanunun` nda yer alan haksız fiil tazminatından farklıdır.

Evlilik birliğinin devam etmesi halinde sahip olacağı muhtemel menfaatlerin boşanma nedeniyle kazanılamayacak olması nedeniyle maddi tazminat istenebilir.

Boşanma davası içinde istenen maddi tazminat ve manevi tazminat talepleri için boşanma davası harcından başka harç alınmaz.

Boşanma davası içinde istenen ve karara bağlanan maddi tazminat ve manevi tazminat talepleri için ayrıca avukatlık ücretine hükmedilemez.

Boşanma davası kesinleşmeden, boşanma davası içinde verilmiş olunan maddi tazminat ve manevi tazminat talepleri icraya konulamaz.

Tazminat istenen bir davada bire boşanma avukatı olması, davacı lehine önemli bir fayda sağlayacaktır. Avukat sayesinde fazladan alabileceğiniz bir tazminat, sizin ona ödediğiniz ücretten çok daha fazla olacaktır.

 

Mal Rejiminin Tasfiyesi
 
2002’ den sonra edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanarak öncesinde alınan mallar için ise mal ayrılığı rejimi uygulanarak tasfiye yapılabilir. Bu talebinde boşanma davası ile birlikte yapılması ve harcının yatırılması zamanaşımına uğramaması bakımından ve mallara tedbir konulması bakımından önemlidir.
 
Tasfiye ile taraflara mal verilemez, para alacağı hakkı doğar.
 
Her eşin diğer eş üzerinde kayıtlı da olsa evlilik birliği içinde alınmışsa o  mallarda hakkı vardır. Bu hak her zaman % 50 değildir. Hakkın ne olduğu bilirkişi tarafından teknik bir değerlendirme ile belirlenir.

 

Eşin edinilmiş malları şunlardır:
Çalışması karşılığı olan maaş, ücret vb.
Soysa güvenlik kurumlarının yaptığı her türlü ödemeler
Çalışma gücünün kaybı nedeni ile yapılan tazminat ödemeleri
Kişisel malların ( evlilikten önce alınmış olanlar mesela ) gelirleri.
Edinilmiş malların yerine geçen değerler.                                                                                                                                                          
Kişisel mallar şunlardır:
Kişisel kullanıma özgü mallar.
Evlenmeden önce sahip olunan mallar.
Miras ya da bağış.
Manevi tazminat alacakları.
Kişisel malların yerine geçen değerler.