BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Anlaşmalı Boşanma

 


ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI ( soru cevap )

Anlaşmalı boşanma diye bilinen boşanma davası, aslında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasıdır. ( Avukat olarak boşanma avukatı olarak kullanmakta olduğumuz asıl sebep şiddetli geçimsizlik sebebidir. Çünkü bu sebep zaten diğerlerinin hepsini kapsamaktadır. Neticede aklı hastası olanla yapılan evlilikte de şiddetli geçimsilik olmaktadır, diğer durumlarda da. Türkiye` de avukat olarak, Türkiye` de boşanma avukatı olarak bu sebebin kullanılması bu nedenle tercih edilmeliyken yurtdışında avukat olarak, yurt dışında boşanma avukatı olarak bu sistemin kullanılıp kullanılmadığını bilememekteyiz. ) Fark şudur ki belli şartlar yerine gelmişse ve taraflar boşanmak ve sair bazı hususlarda anlaşmışlarsa hâkim artık evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu kabul etmek zorundadır ve bu nedene dayanarak tarafları boşamak zorundadır. Yani taraflar anlaşmışlarsa hâkim, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmadığını ileri sürerek davayı reddedemez. Kanun, boşanma konusunda anlaşma var ise artık bu sebepten evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu, o evliliğin sürdürülmesinde fayda olmadığını kabul etmektedir. Dava için çekişmesiz boşanma davasıdır diyebiliriz.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

 

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için, tarafların en az 1 yıldır evli olmaları, boşanmayı kabul etmiş olmaları, maddi konularda ( nafaka istenecek mi, ne kadar, tazminat vb. ) velayetin kimde kalacağı konularında anlaşmış ve protokol düzenlemiş olmaları gerekir. Ayrıca duruşmaya tarafların bizzat kendilerinin çıkması ( avukatları olsa bile ) ve boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekir.

 

Hâkim, tarafların karşılıklı boşanma beyanlarının varlığını, evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak kabul etmek zorundadır ancak bu beyanın samimi olup olmadığı konusunda takdir yetkisine sahiptir. Yani hâkim, tarafların boşanmayı kabulde tereddütlü olduklarını gözlemlerse, taraflara düşünmeleri için süre verebilir ya da davayı reddedebilir. Bu nedenle tarafların hâkim karşısında kendinden emin olarak boşanma konusunda kararlı olduklarını beyan etmeleri ve bu beyan sırasında kanaatimce ağlamamaları, lafı gevelememeleri faydalı olacaktır.

 

 

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

 

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar usulü işlemleri ve yukarıda bahsettiğimiz hususları bildikleri ve uygun davrandıkları takdirde normalde 1 celsede bitmektedir. Dava açıldığında duruşma genelde 2 – 3 ay ( İstanbul için ) sonrasında yapılır ve her şey doğru yapılmışsa karar verilir. Davanın bir avukat vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre bir haftada dahi boşanmak mümkün olabilmektedir.

 

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

 

Boşanma kararı verildikten sonra kararın yazılıp taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte 15 günlük temyiz süresi başlar. Bu süreden ve temyizden tarafların feragati, boşanma kararının ( gerekçeli kararın ) yazılmasından sonra mümkündür. Böylece kararın kesinleşmesi çabuklaştırılmış ve temyiz riski ortadan kaldırılmış olunur.

 

BOŞANMA KARARININ NÜFUSA İŞLENMESİ

 

Kesinleşen boşanma kararı, yönetmelik gereği yazı işleri müdürünce, kararı vermiş olan mahkemenin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir ve online sistemle Türkiye’ nin her yerinde ve konsolosluklarda boşanma kararı kısa sürede görülebilir. Bu sayede yeni nüfus cüzdanı almanız da mümkün olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Değildir

 

Anlaşmalı boşanma davaları, diğer boşanma davalarına göre kolay sayılsa bile, bu davanın kabulü için bir protokol yapılmasının gerekmesi, ileride tarafları maddi olarak zor duruma sokabilir. Bu nedenle özellikle de yüksek meblağda bir mal varlığı söz konusu ise, boşanma davasının bir boşanma avukatı tarafından yürütülmesinde büyük fayda vardır. Boşanmanın sorunsuz gerçekleştiğini gören taraflar, uzun yıllar sonra bile aslında her şeyin bitmemiş olduğu gerçeği ile karşılaşabilirler. Davanın kısa sürede bitmesine, istenildiği şekilde bitmesine katkısı bakımından da bu davanın avukat vasıtasıyla takibinde büyük fayda olabilecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

 

Anlaşmalı boşanma davası, boşanma davasında tarafları anlaşmış olmaları ve yetki konusunda itirazda bulunmayacakları için her yerde açılabilir. Konya’ da ikamet eden taraflar isterlerse İstanbul’ un herhangi bir ilçesinde ya da Muş’ ta boşanabilirler. Özellikle avukat vasıtasıyla takip edilecek davalarda taraflar nerede ikamet ederlerse etsinler, boşanma davasının kolay takip edilebilmesi için, bürolarına en yakın mahkemede boşanma davası açmayı tercih edecektir. Örneğin taraflardan birinin Bakırköy’ de, diğerinin Üsküdar’ da ikamet ettiğini ve boşanma davasını da Kadıköy’ de bürosu olan bir avukatın takip edeceğini düşünelim. Bu durumda avukatın, boşanma davasını Kadıköy Aile Hukuk Mahkemesi’ nde açmasında sakınca yoktur, tersine yarar vardır. Ancak yine de bazı mahkemelerin, kendi bölgelerinden olmayanların davalarını almamak şeklinde yasal olmayan hatta suç teşkil eden fiili uygulamaları olabilmektedir. Oysa ki az önce verdiğimiz örneğe göre Bakırköy Adliyesi bir dava yükünden kurtulmuş olacak; aynı şekilde Kadıköy’ de oturan birisinin davasını Bakırköy’ deki bir avukat Bakırköy’ de açtığında da Kadıköy Adliyesi bir dava yükünden kurtulmuş olacaktır. Bu tür zorlamaların kalkmasını ve vatandaş ile avukat karşısında var olan bir çok soruna bir de böyle yapay bir sorun eklenmemesini umut ediyoruz.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Görevli Mahkeme

 

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme “ aile mahkemesi ” olup, bu mahkemenin Ağır ceza teşkilat sınırlarında bulunmayan yerlerde “ asliye hukuk mahkemeleri ” aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmaktadır.

 

Avukat Armağan DİNLENÇ

Boşanma davası, boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası,hızlı boşanma,en iyi boşanma avukatı,en başarılı boşanma avukatı,avukat,boşanma avukatları,istanbul boşanma avukatı,kadiköy,maltepe,pendik,üsküdar,ümraniye,etiler,bostanci,turkiye boşanma avukatı,turkiye avukat,turkey avukat,bakirköy,pendik,tuzla,beşiktaş,beyoğlu,cihangir,taksim avukat