BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Ayrılma Mutlak Nisbi Butlan


BOŞANMA DAVASI DIŞINDA AYRILMA / MUTLAK – NİSBİ BUTLAN DAVASI
 
Eşlerin ayrılması için kimler dava açabilir sorusuna çoğu kişi “ tabii ki karı kocadan birisi ” ( yeni düzenlemeye göre karı koca yerine eşler demek gerekir ancak katılmadığım bir husus olduğu için cinsiyet de belirten karı koca terimlerini kullanmayı tercih ediyorum ) şeklinde cevap verilecektir ancak boşanmayı ayrılmak şeklinde düşünürsek ayrılmanız aşağıdaki düzenlemeye göre savcı ve ilgisi olan herkesçe açılabilir. Bu dava boşanma davası olmayıp mutlak butlan davasıdır diyebiliriz ve neticeden taraflar bu dava ile ayrılmış olur. Bir de eşlere ayrılık için dava hakkı veren nisbi butlan sebepleri vardır. Mutlak butlan davasının açılması bir süreye bağlı değilken nisbi butlan davasının açılması süreye tabidir. İlgili maddeler şöyledir:
 
Boşanma davasının söz konusu olabilmesi için öncelikle tarafların geçerli bir evlilik yapmış olmaları şarttır. Aksi halde evlilik geçersiz sayılacağından ki hukuken buna mutlak butlan ile batıl olan evlilik denebilir, geçerli olmayan bir evliliğin boşanma ile sonlandırılması da mümkün ve gerekli olmayacaktır. Bu halde açılacak dava butlan davasıdır.
 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER
A. Mutlak butlan
I. Sebepleri
Madde 145.- Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:
1.   Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
3.   Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,
    4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.
    II. Dava açma görevi ve hakkı
    Madde 146.- Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re`sen açılır.
    Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.
    III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması
Madde 147.- Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re`sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.
Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir.
Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez.
    B. Nisbî butlan
    I. Eşlerin dava hakkı
   1.   Ayırtetme gücünden geçici   yoksunluk
Madde 148.- Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
    2. Yanılma
Madde 149.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:
    1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,
    2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.
    3. Aldatma
    Madde 150.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:
    1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
    2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.
   4.Korkutma
    Madde 151.- Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.
   5.Hak düşürücü   süre
    Madde 152.- İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Boşanma davası, boşanma davası avukatı, en iyi boşanma avukatı, en iyi avukat