BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Boşanma Davaları

 

 

 

 

 

BOŞANMA DAVALARI

 

 

 

Evlenmenin hak ve ihtiyaç olduğu gerçeği yanında, birbirleriyle bir arada kalmaları artık eziyet halini almış çiftlerin boşanmak diye bir hakka sahip olmadıklarını, ülke mevzuatında boşanma hakkının bulunmadığını varsaydığımızda, boşanmanın da ne kadar hak ve ihtiyaç olduğunu ve boşanma ihtiyacına adeta öcüymüş gibi bakılmaması gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Avukat olarak, boşanma avukatı olarak Türkiye` de gelen müracaatlara baktığımızda, boşanma davalarının önemli bir miktara ulaşmış olduğunu da anlayabilmekteyiz.  Malta ve Flipinler’ de boşanmak yasakken, İspanya’ da 1981’ de, Şili’ de de 2004’ te yapılan düzenleme ile boşanma hakkı, ülke vatandaşlarına tanınmıştır. İrlanda ve Polonya boşanmanın çok zor olduğu, İsveç ise boşanmanın kolay ama tarafların mağdur olmamaları için sıkı kuralların getirildiği bir ülkedir.

 

Elbette ki arzu edilen ancak gerçekleşmesi mümkün olmayan yani ütopya diyebileceğimiz arzumuz hiç kimsenin boşanmak ihtiyacı duymamasıdır. Boşanmanın hayat kalitesine olumlu katkıları da mevcutken, intihar üzerine yapılan bir araştırmaya göre hemen hemen her toplumda boşanmışlarda intihar oranı, evlilerden hatta dullardan, bekârlardan bile daha fazladır. Boşanmaların yasak olmadığı, çok olduğu toplumlarda kadınların intihar oranı erkeklerden azdır. Boşanmanın yasak ya da az olduğu toplumlarda aksine kadınların oranı daha fazladır.

 

 

 

Boşanma ve İntihar Bakımından Bazı Avrupa Toplumlarının Karşılaştırılması

 

 

 
1000 evlilikte yıllık boşanma (ortalama)
Milyon nüfusta intihar
I. Boşanma ve ayrılmanın az olduğu toplumlar
2.07
46.5
II. Boşanma ve ayrılmaların orta derece olduğu toplumlar
6.4
109.6
III. Boşanma ve ayrılmaların çok olduğu toplumlar
37.3
257

 

 

 

 

 

 

Boşanma davası, içinde genelde nafaka davasını, velayet davasını ve tazminat davasını da barındırır. Bu davalar bazı durumlarda ayrı ayrı açılabildiği gibi boşanma davası içinde de bu hususlar bazen taleple bağlı olarak değerlendirilen hususlardır. Bu nedenle ayrı bir yazımızda nafaka, velayet, tazminat konularına da yer vereceğiz.