BURADASINIZ : İstanbul Avukat >
Konut Kredisi Masrafı

 BU KONU İLE İLGİLİ HİZMET VERMİYORUZ LÜTFEN SORU SORMAYINIZ   Konut Kredi Masrafı   ÖZET: Banka, konut kredisinde masraf olarak yalnızca, makul, zorunlu ve belgeli masrafları tüketiciden alabilir. Y.13 HD. E.2012/21461 K.2012/25209 T.08.11.2012   Taraflar arasındaki satıcının hakem kurulu kararına itirazı d..

İşe İade Davası Alt İşveren

 T.C. YARGITAY YİRMİ İKİNCİ HUKUK DAİRESİ E. 2011/4205 K. 2011/7310 T. 13.12.2011     ·        Mecburi Dava Arkadaşlığı ·        Feshin Geçersizliği ·        İşe İade ·&nbs..

Üretici Enflasyon Oranları

Üretici Enflasyon Oranları ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100) Aylar 2005(%) 2006(%) 2007(%) ..

Toptan Eşya Fiyat Endeksi

TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ ..

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003-100) TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE)  YILLAR OCAK ŞUBAT MART ..

Üretici Fiyat Endeksi

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003-100) ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)  YILLAR OCAK ŞUBAT MART ..

Endeksler Veriler

Endeksler Veriler..

Miras Hukuku ve Vasiyetname

Danışma – İletişim – Vekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar MİRAS HUKUKU VE VASİYETNAME HAKKINDA KISA BİLGİ Kişi, ölmeden önce, mirasının kimlere ve ne şekilde paylaştırılması gerektiği konusunda tek başına tasarrufta bulunabilir. Bu, vasiyetname düzenlemek suretiyle olur. Vasiyetnamenin geçerli ola..

Doğum Borçlanması Davası

DOĞUM NEDENİ İLE SİGORTA BORÇLANMASI Doğumdan önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, Doğumdan sonra 2 şer yıl olmak üzere iki çocuk için borçlanılabilecek. Doğumdan sonra  bu iki yıl içinde çalışma varsa sadece çalışılmayan süreler borçlanılacak.Bu duru..

Şirketlere Avukat Zorunluluğu

ŞİRKETLERDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 2001 yılında Avukatlık Kanunu’ nda yapılan düzenlemeye göre yasanın 35 ci maddesinin 3. fıkrası gereğince; Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde belirtilen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ..

Hayat Sigortası Ve Haksız Verg

 Hayat Sigortası Ve Haksız Vergi Kesintisi Hayat sigortalarında ve bireysel emeklilik sigortalarında, süresinden önce parasını çekmek isteyenler anapara ve getirilerini vergi kesintisi yapılmak suretiyle geri alabiliyorlardı. Vergi kesintisinin anaparadan mı getirisinden mi yapılacağına dair net bir düz..

Sel Felaketi ve Nakliyat ile

SEL FELAKETİ VE NAKLİYAT İLE İLGİLİ HASARLAR   Uluslar arası Nakliyatçılar Derneği ( UND ) tarafından yapılan bilgilendirici açıklamayı önemli bulduğumuzdan, ziyaretçilerimizin bilgisine sunuyoruz. Daha açık olması bakımından belirtmek isteriz ki uluslar arası nakliyatta başkasının mal..

Sel Felaketi ve Zayi Olan Tica

SEL FELAKETİ VE ZAYİ OLAN TİCARİ DEFTERLER Vergi mükellefleri İşyeri merkezinde yetkili olan Ticaret mahkemesine aşağıda örneği bulunan dilekçe ile dava açmak sureti ile zayi olan Ticari defter ve vesikaların zayi olduğuna ilişkin belgenin alınması gerekir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecekti..

Sigorta ve Sel Felaketi

SİGORTA VE SEL FELAKETİ Sel riski varsa sigorta yok Sigortanın amacı nedir. Riski teminat altına almak değil midir? Risk yoksa neden sigorta yaptırılsın. Bugüne kadar sel için teminat veren sigorta şirketlerinin bunu gelişigüzel, bir araştırma yapmadan sadece prim almak amacı ile yaptıkları izlenimi doğuyor. Bu da s..

Avukatlık Ücret Tarifesi

Aşağıda yer alan ücret tarifesi, bağlayıcı değildir. Ücretler, bazı davalarda, işin özelliğine göre azalabilmekte ve artabilmektedir. Genel bir fikir vermesi amacı ile sunulmuştur. Ücretler, Türk Lirası olarak yazılmış olup istenildiğinde aşağıdaki linkte yer alan kur çevirme aracından istifade edil..

Sorularla Sigorta

Danışma – İletişim – Vekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar SORULARLA SİGORTA Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz? Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (i..

Özel Hastanelerin Sorumluluğu

Özel Hastanelerin ve Doktorların tıbbi Faaliyetlerden Doğan Hukuki Sorumluluklarının İrdelenmesi (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 8.7.2005 TARİHLİ KARARI ÇERÇEVESİNDE) Av. HALİDE SAVAŞ Bu yazı, tıp hukuku davalarını birlikte takip ettiğimiz, konusunda kitapları ve daha birçok makaleleri bulunan değerli mesle..

Hekimin Özel Hukuk Sorumluluğu

HEKİMİN ( DOKTORUN ) ÖZEL HUKUK AÇISINDAN SORUMLULUĞU Hekimler, hatalarından özel hukuk açısından da sorumludurlar. Bu sorumluluğum kaynağı, hekimle hasta arasındaki ilişkiye göre değişir. Eğer hekimle hasta arasında bir sözleşme varsa, sorumluluk bu sözleşmeye dayanır. Hekimin sorumluluğu..

Kredi Kartı Affı

Kredi kart mağdurları için yeni düzenleme - Kredi Kartı Affı   Banka kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu’nda yasalaştı. Bankaların 35 TL yıllık kredi ka..

Hasta Hakları Nelerdir

HASTA HAKLARI Hasta hakları konusunda bir fikir edinilebilmesi bakımından aşağıdaki sözleşme hükümleri yararlı olacaktır. Bu kural ve kavramlar, ilgili yasal düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır diyebiliriz. Temel Haklar Nice Ana Sözleşmesi BÖLÜM BİR: TEMEL HAKLAR 1.Temel Haklara i..

Hastane ve Hekime Açılan Dava

Hastane ve Hekime Karşı Açılan Davalar - Hasta Hakları  Bu başlık altında yayınlanacak olan yazılar hasta hakları, hastanelerin ve hekimlerin ( doktorların ) hatalarından kaynaklanan hatalar ve bu nedenle açılabilecek davalar olacaktır. Birçoğu ağır şartlar altında çalışan hekimlerimizin ..

Avukat Kullanma Rehberi

AVUKAT KULLANMA REHBERİ -Avukatlar milyonlarca kanun maddesini hatta yönetmelikleri ezbere bilmelidir. —Sorununuz hukuki olsun veya olmasın her saatte her yerde ona danışabilirsiniz -Avukatlar uyumaz, aile düzenleri yoktur. O nedenle haftanın her gün ve saatinde aramaktan çekinmeyin. Kadın veya erkek o..

Avukatın Üstünlüğü

Avukatın Üstünlüğü   Üniversitenin diğer bölümlerinde okuyan öğrenciler okulun bahçesinde sevgilileriyle baharın tadını çıkarırken; sen, kütüphanelerin kuytu köşelerinde icra iflas finaline çalışıyordun. Okulu ne yapıp edip biran önce bitirmeli ail..

İşe İade Davası

İŞE İADE DAVASI MEVZUAT Feshin geçerli sebebe dayandırılması              Madde  18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, i..

Vakıf Davaları

VAKIF DAVALARI Eski vakıflar hukuku ve yeni vakıflar hukuku ile ilgili birçok uyuşmazlık mevcuttur.Galle vakıf evlatlığı, galleye müstahik evlatlığın tespiti, gayrımenkullerle ilgili, gayrımenkul kaydı üzerindeki vakıf şerhi gibi konular uyuşmazlıkların başında gelmektedir. Sitemizde eski vakflar ve yeni vakıflarla ilgili yazı..

Banka Davaları

Banka Davaları Sitemizde bu başlık altında, daha ziyade şirketlerle bankalar arasında kurulmuş kredi ilişkilerinden doğan sorunlar ele alınacaktır. Bu konularla ilgili yazılarımız zamanla sitemize eklenmeye çalışılacaktır.   Şirketler kimi zaman kullanmış oldukları kredilerin geri çağrılması, kimi zaman..