BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Konular
Yeni Kira Hükümleri 1

KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ YENİ BORÇLAR KANUNU` NA GÖRE   Türk Borçlar Kanununun “ kira ilişkisinin devri ” kenar başlığı altındaki 323 üncü maddesi hükmüne göre:   ' Kiracı, kirayaverenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kirayaveren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçı..

Yeni Borçlar Kanunu Ne Getirdi

 YENİ BORÇLAR KANUNU NE GETİRDİ 1   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.   BAZI DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER   MADDE 7 - Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi..

İdari Para Cezası Taşımacılık

Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası İtiraz 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, madde 26 / a gereği “ aracını yetki belgesine kaydettirmediği ” gerekçesiyle kesilen cezanın kanunsuz olduğuna dair itirazda bulunabilirsiniz.   Ceza tarihinde yetki belgesi olup da aracın bu belgeye işletilmemiş olması gerekçesiyle hak..

İyi Avukat Nasıl Bulunur

 İyi Avukat Nasıl Bulunur   Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinde de iyisi, kötüsü, daha iyisi, daha kötüsü olabilir. Peki avukatlara nasıl ulaşılabilir, nasıl değerlendirebilinir, nasıl ulaşılabilir? Aklımıza gelen bazı yöntemleri değerlendirdik.   Tanıdık vasıtasıyla avukat bulma   Bu daha önce bir davası..

Avukat arama avukat bulma

AVUKAT ARAMA AVUKAT BULMA   Avukat arayan kişilerin, işlerinin yürütüleceği adliyeye ya da kendilerine yakın çevrede olan bir avukat bulmaları gerektiği konusundaki inancı doğru mudur?   İstanbul gibi büyük ve adliyelerin henüz bir araya toplanmamış olduğu bir şehirde, avukat seçimi yaparken adliyeye yakın avukat mı, vat..

Türkiye` de Avukat

Türkiye’ de Avukat   Osmanlı Devletinde, Şeri Mahkemelerde tarafları savunan kişilere ‘dava vekili’ ya da ‘muhami’ denmektedir. 1839 Tanzimat döneminden sonra başlayan reform hareketlerinin etkisiyle, dava vekilliği de bir takım kurallara bağlanmaya başlanmıştır. Avukatlık mesleğini düzenleyen ilk metin, 13 Ocak 1876 tarihli ‘Dava Veki..

İsim - Soyad Değiştirme Davası

İsim – Soyad Değiştirme Davası  ( Ad Değiştirme Davası ) İsmini çeşitli sebeplerden değiştirmek isteyenlerin açtıkları bir dava çeşidi olup, ilgili yasal düzenleme Medeni Kanun md. 27’ de yer almıştır.   Madde 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline k..

Avukatlık - Sınav

Avukat – Mesleğe Girişte Sınav   Stajyer avukatların ve özel üniversitelerin öncülüğünde yürtülen kampanyaların da neticesinde, avukatlık mesleği için sınav şartı getiren yasa hükmü, daha avukatlık sınavı yapılamadan başka bir yasa ile kaldırılmıştı. Mesleğe verilmiş olunan en büyük zararı stajyer avukatların üstlenmiş olması kanımca ç..

Malpraktis - Hekim Hatası

Malpraktis mi ( Hekim Hatası mı ) komplikasyon mu? - Prof. Dr. Hamit Hancı ile söyleşi Malpraktis mi,komplikasyon mu ? *Yeni TCK üzerine Prof. Dr. Hamit HANCI ile söyleşi... *Röportaj: Yrd.Doç.Dr. Menderes KALKAT Yeni TCK`da Hekimin Yetki ve Yasal Sorumlulukları Son yıllarda yanlış tıbbi uygulama iddiasıyla hekimler aleyhine daval..

İzalei Şuyu

İZALE-İ ŞUYU / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI   Paylı veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara izale-i şüyu ( ortaklığın giderilmesi ) davası denir. Örneğin babanızın vefatı neticesinde bir daire ya da apartman ya da arsa, tarla miras kaldı. 4 kardeşsiniz ve bu gayrimenkulü..

Avukata İlginç Gelen Şeyler

  AVUKATA İLGİNÇ GELENLER   Aşağıdaki yazı zamanla güncellenebilir. Avukat değilseniz ya da başınıza gelmemişse anlayamayacağınız veya size saçma gelen diyaloglar olsa da aslında aşağıda belirttiğimiz durumlardan kimileri gerçekten de komik ve ilginçtir.   Ø      İki satır yazı yazdın düny..

İcra Davaları

İCRA DAVALARI Senet ( bono, çek ), mahkeme kararı, tahliye ve diğer bazı konularda icra dairelerine başvurulur. Örneğin mahkeme kararları sadece kararın verilmiş olmasıyla her zaman istenilen sonuca ulaşılmasını tam olarak sağlamaz. Mahkeme kararındaki işin yapılması ya da paranın ödenmesi için o kararın devletin icra gücü tarafından ki bu ..

Komşuluk ve Kiracı İlişkileri

KOMŞULUK VE KİRACILIK İLİŞKİLERİ Apartman yönetim planı nedir, nasıl oluşturulur, aidat ödemek zorunlu mudur ? Apartman bağımsız bölüm sahiplerinden meydana gelen kat malikleri kurulu anagayrimenkulü (apartmanı) yönetme hakkına sahiptir. Apartman yönetim tarzını,kullanma amacını, şeklini yasalara uygun olmak koşulu ile bu kurul belirler. Kat..

Kira ve Tahliye Hakkında Bilgi

KİRA VE TAHLİYE HAKKINDA KISA BİLGİLER   KİRACINIZI TAHLİYE EDEBİLECEĞİNİZ DURUMLAR a) Kiraya verene ilk sözleşme tarihinden sonraki tarihte düzenlenmiş (elden ya da noterden) yazılı bir tahliye taahhüdü verirseniz, bu yazılı tahliye taahhüdünde belirtilen günü takip eden 1 ay içerisinde, icra yoluyla aleyhinize icra takibi yapılm..

Kira Davaları

KİRA DAVALARI En çok rastlanan kira ile ilgili davalar, kira alacağının tahsili için açılan davalar ( genelde dava açmadan icra takibi yapılır ), tahliye davaları ve kira bedelinin tespiti davalarıdır. Yazıya ilave yapılacaktır. Kira avukatı ..

Trafik Para Cezalarına İtiraz

BU KONU İLE İLGİLİ DANIŞMA HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR LÜTFEN ARAMAYINIZ TRAFİK PARA CEZALARINA İTİRAZ   Yılın belli dönemlerinde, sanırım birimlerin eline tebligat ödeneği verildiğinde, trafik para cezalarının adeta yağdığını görmekteyiz. Bu dönemlerde avukatlara yapılan şikâyetler genellikle trafik ceza tutanağının bulunduğu yerde hatta..

Vergi Davaları

VERGİ DAVALARI Özellikle şirketlerin vergi sorunları, vergi sorunlarının çözümleri, vergi davaları, vergi borçlarının yapılandırılması, vergi dairesi ile uzlaşma vb. vergi ihtilaflarına dair yazılar hazırlanacaktır. Vergi avukatı ..

Şirketler Avukat Zorunluluğu

Danışma – İletişim – Vekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar ŞİRKETLERDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 2001 yılında Avukatlık Kanunu’ nda yapılan düzenlemeye göre yasanın 35 ci maddesinin 3. fıkrası gereğince; Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde belirtilen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla es..