BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Ceza Davaları
Uyuşturucu Madde Suçları

Uyuşturucu Madde ( Esrar, Eroin vb. ) Suçları   Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili sık karşılaştığımız durum, genelde gençlerin kubar tabir edilen esrarı, sigarayı içmeleri ve içmek için satın almaları ve bir sonraki aşamasında da bu maddeleri satmaya başlamalarıdır. Uyuşturucu ile ilgili Türk Ceza Kanunu` nun düzenlemesi aşağıda s..

Ne Suç Ne Değil

SORU CEVAP ŞEKLİNDE NE SUÇ NE DEĞİL ( YENİ CEZA KANUNU` NA GÖRE ) - Hakaret ve sövmenin cezası nedir? Bir kimsenin yüzüne karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut fiil ve olgular isnat eden veya yakıştırmalarda bulunan veya söven kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır (md. 125). Bu ceza..

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ Kişilerin kesinleşmiş mahkumiyetlerine ilişkin sabıkaların kayıtlarımızdan çıkarılması koşulları 3682 sayılı kanunun 8.nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre;  Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren; a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya ..

Yeni Türk Ceza Kanunu` nun Get

  YENİ TÜRK CEZA KANUNU VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Türk Ceza Kanunu (TCK), 78 yıl aradan sonra değiştirildi. TBMM Genel Kurulu`nda geçtiğimiz günlerde 343 maddesi benimsenen TCK Tasarısı`nın yürürlük ve yürütme maddesi  kabul edildi ve yasalaştı. Suçlarda `etkin pişmanlık` getiren yasaya göre, suçtan dolayı pişman olan, suçun ve bun..

Sulh Asliye Ceza Ayırımı

SULH / ASLİYE / AĞIR CEZA AYIRIMI   SULH CEZA MAHKEMELERİ Tek hâkimli mahkemeler olup, özel yasalarda ve tüzüklerde sulh ceza mahkemelerinin göreceği belirtilen kabahat cinsinden davalara, Türk Ceza Kanunu’nun 11.maddesinde tanımı yapılan kabahatlere mahsus cezaları gerektiren fiillerle ilgili davalara, iki yıla kadar (iki yıl dahil) ..