BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları
Bosanma Davasinda Sahit Bildirimi

Bosanma Davasinda Ikinci Kez Sahit Bildirimi Daire:2 Tarih:2014 Esas No:2013/19835 Karar No:2014/1007 Kaynak:uyap İlgili Maddeler:HMK 243 ve devamı İlgili Kavramlar:Ön incelem aşamasından önce farklı iki tanık listesi verilmesi halinde ikinci tanık listesi yasağı uygulanmaz Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mah..

Bosanma Davasi Sirasinda Aldatma

Bosanma Davasi Görülürken Aldatma Daire:HGK Tarih:2014 Esas No:2013/2-604 Karar No:2014/38 Kaynak:uyap İlgili Maddeler:166 İlgili Kavramlar:BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN SADAKATSİZLİK T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/2-604 KARAR NO : 2014/38 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEME..

Nafakanın Artışı

 Nafakanın Artışı   ÖZET: Nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde, yoksulluk nafakası TÜİK’in yayımladığı ÜFE oranında arttırılmalıdır.   Davacı dilekçesinde; boşanma davasında hüküm altına alınmış olan yoksulluk ve iştirak nafakalarının yetersiz kaldığı ileri sürerek; yoksullu..

Katılma Alacağı Zamanaşımı

 Katılma Alacağı - On Yıllık Zamanaşımı Süresi   ÖZET: Evlilik birliğine ilişkin katılma alacağı kanundan doğan bir para alacağı olup, bu alacağa uygulanacak olan zamanaşımı süresi on yıldır   Taraflar arasındaki “katkı payı ve katılma alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1.Aile Mahkemesince davan..

Boşanmada Tazminat Miktarı

 Boşanmada Kusur - Maddi Ve Manevi Tazminat Miktarı   ÖZET: İki evi ve düzenli maaşı bulunan eş boşanmayı doğuran olaylarda daha fazla kusurlu olduğuna göre, boşanmanın yarattığı sonuçlara katlanmalı ve eşine tazminat ödemelidir.   Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki ..

Boşanmada Hafif Kusur

 Boşanmada Kusur - Ağır Kusur - Hafif Kusur   ÖZET: Eşine hakaret eden, evden kovan ve bağımsız ev temin etmeyen koca ağır kusurludur. Bu davranışlara karşılık eşine hakaret eden kadın da az da olsa kusurludur. Bu nedenle karşı davacı kocanın boşanma davası da kabul edilmelidir.   Toplanan delillerden evlilik birliğinin s..

Boşanmada İhtar Affetme

 ÖZET: Boşanma nedeni olarak gösterilen olaylardan sonra ihtar çeken taraf, ihtardan önceki olayları affetmiş veya hoşgörü ile karşılamış sayılacak ve bu noktada söz konusu olaylardan dolayı karşı tarafın kusurundan söz edilemeyecektir.   Toplanan delillerden; 15.09.2008 tarihinde eşine eve dönmesi için ihtar çeken davalı-..

Boşanmada Kusur, Sadakat Borcu

 Boşanmada Kusur - Manevi Tazminat – Sadakat Borcu   ÖZET: Eşlerin sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin sona ermesine kadar devam etmelidir. Boşanma davası devam ederken başka bir kadınla evlilik dışı ilişkiye giren koca daha fazla kusurlu olup, bu nedenle kişilik hakları zedelenen ve daha az kusurlu olan eş lehine manevi tazmi..

Red sebebiyle boşanma davası

Önceden Red Edilen Boşanma Davasına Dayanılarak Açılan Boşanma Davası   EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA ( Taraflar Arasında En Son Görülen Boşanma Davasına Dayanmak Zorunluluğu Olmayıp Önceki Retle Sonuçlanıp Kesinleşmiş Davalardan Herhangi Birine Dayanılabileceği )    4721/m.166/son ÖZET : Türk..

Boşanma Davası Yarışan Haklar

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yarışan Haklar   ÖZET: Boşanmaya yol açan olaylar sebebiyle M.K. 143. maddesi çerçevesinde bir istekte bulunulmuş ve orada bir karar oluşmuşsa, o fiilin mağduru dönüp B.K. 49. maddesi uyarınca bağımsız haksız fiil tazminatı isteyemez. Medeni Kanunun 143/2. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş..

Mesajlaşma Boşanma

 BOŞANMA SEBEBİ - HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU ÖZET: Kadının bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesi koca yönünden boşanma  sebebidir. Ancak, bu durum kadının haysiyetsiz hayat yaşadığı anlamına gelmez.   Y.2.HD E.2011/22536 K.2012/17686 T.26.06.2012   Davacı kocanın boşan..

Tanıma Tenfiz Adres

 DAVALI KADININ GERÇEK İKAMETGAHI - GEÇERSİZ BOŞANMA   ÖZET: Davalı kadının Türkiye`deki ikametgahını bilen kocanın Belçika`da ayrı bir adres göstererek gerçekleştirdiği boşanmanın geçerli olduğundan söz edilemez. Y.2.HD E.2009/8144 K.2009/12603 T.25.06.2009   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi so..

Boşanma Şiddet Tazminat

 BOŞANMADA EŞİT KUSUR   ÖZET: Kocasına karşı güven sarsıcı davranışa giren kadın, şiddet görse bile manevi tazminat alamaz. Y.2.HD. E.2011/11796 K: 2012/21568 T: 18.09.2012   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı koca tarafınd..

Nafaka Borcuna Mahsuben Ödeme

Nafaka Borcuna Dair Yapılan Ödemeler   Nafaka Borçlusunun Birbirini Takip Eden Tarihlerde Yaptığı Ödemelerde Nafakaya İlişkindir Kaydı Olmasa Dahi Ödemelerin Nafakaya İlişkin Olduğunun Kabul Edileceği - Borçlunun Ödenen Miktar Kadar Borçtan Kurtulacağı Nafaka Borçlusunun Birbirini Takip Eden Tarihlerde Yaptığı Ödemelerde Nafakaya İliş..

Çocukla Görüşme

Çocuğun Babasıyla Görüşme Süresi Annenin Bakımına Engel Olmmalı   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle de..

Üçüncü Kişiden Aktarılan Olay

Boşanma Davasında Üçüncü Kişiden Duyulan Olaylar Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü.   Karar: Üçüncü kişilerden aktarılan olaylar boşanma hükmüne esas alınamaz. Türk Medeni Yas..

Kız Olmadığını Söylemek

Karısının Kız Olmadığı Söylentisini Yaymak Boşanma Sebebidir Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: 1- Kocanın davasına yönelik temyiz incelemesinde; üçüncü kişiler..

Boşanma Davası Katkı Payı

Katkı Alacağı ( Boşanma Kararının Hüküm Kısmı ve Tarafların Hiçbir Zaman Boşanma Protokolündeki İmzalarını İnkâr Etmemiş Olmaları Dikkate Alındığında Boşanma Dava Dosyasındaki Bu Belge ve Beyanların Mahkeme İçi İkrar Niteliğinde Olduğu - Kesin Delil Niteliği Taşıdığı )  Anlaşmalı Boşanma ( Katkı Alacağı - Boşanma Protokolünd..

Boşanma Koşulları

 Boşanma Koşulları – Davadan Sonra Birlikte Yaşamın Devamı  ÖZET: Boşanma davası açıldıktan sonra tarafların bir süre birlikte olup müşterek hayatı tekrar sürdürdükleri anlaşıldığına göre boşanma şartlarının oluşmadığı sonucuna varılmalıdır. Y.2.HD E:2008/8696 K:2009/15618 T:15.09.2009* Toplanan delillerden boşanma davası açıldıktan so..

Boşanma Kadının Soyadı

 Kadının Soyadı - Kapalı Kaydın Açılması ÖZET : Yeni bir sebep ortaya çıkarsa kapalı nüfus kaydı da açılabilir ve değişiklik işlenir.   Y.H.G.K. E. 2011 / 18 - 784 K. 2012 / 288 T. 11.04.2012   Taraflar arasındaki  “Soyadı Tashihi”  davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 11. Hukuk Mahkemes..

Boşanma İştirak Nafakası

İştirak Nafakası - Rüşt Yaşının Gelmesiyle Nafakanın Sona Ermesi     ÖZET: Babanın çocuğuna bakma yükümlülüğü çocuğun reşit olmasıyla sona erer, küçüğün reşit olduğu tarihte iştirak nafakası da kendiliğinden sona erer. Küçük reşit olduktan sonra eğitimine devam ediyorsa, kendisi yeni bir dava açarak nafaka isteyebilir. Küçüğün re..

Tanıma Tenfiz Yargıtay Kararı

 YURTDIŞINDA BOŞANAN TARAFLAR ( Değer Artış Payı Alacağı ve Muvazaa Hukuksal Sebebine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Talebi - Mal Varlığı Hukukundan Doğan Her Türlü Mal ve Alacak Davalarının Türkiye`de Görülebileceği ) T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010/2292 K. 2011/381 T. 26.1.2011   • DEĞER ARTIŞ PAYI ALACA..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

  Medeni Kanunun 227 ve devamı maddelerine dayalı katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamlar konu olarak anılan kanunun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsı ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamın..

Boşanmada kusur affetme

 Boşanmada Kusur – Affetme – Evlilik Birliğinin Devamı   ÖZET: Kusurlu olan taraf da boşanma davası açabilir. Ancak, boşanma kararı verilebilmesi için davalı tarafın da kusurunun bulunması gerekir. Aile konutu şerhi için harcı yatırılarak açılmış bir dava olmalıdır.   Taraflardan ve üçüncü kişilerden aktarılan olaylar hük..

Tanıma Tenfiz Zamanaşımı

 T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi   E:2003/10163 K:2004/1408 T:13.02.2004   2675 s. Yasa m. 7,25         Davacı Naci Çelik vekili Avukat Mustafa Turan tarafından, davalı İsmet Çelikçi aleyhine 5/8/2002 gününde verilen dilekçe ile Alman Mahkemelerince verilen tazminat kararını..

İştirak Nafakası - Dershaneye

 EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUK • NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ   ÖZET: 19 yaşında lise mezunu çocuğun üniversite hazırlık kurslarına da devam ettiği dikkate alındığında, bir süre daha babasının ekonomik yardımına ihtiyacı olduğu kabul edilmelidir.   Y.3.HD. E: 2008/15718 K: 2008/16244 T: 07.10.2008   Davada; davacının davalın..

Boşanmada Tazminat - Kusur

 BOŞANMADA TAZMİNAT • KUSUR KOŞULU   ÖZET: Boşanma sebebiyle zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusuru fazla olan diğer taraftan maddi ve manevi tazminat isteyebilme hakkı bulunmaktadır. Burada önemli olan husus; eski kanunda tazminat hakkının doğması için aranan “kusursuzluk” olgusunun kaldırılmış olmasıdır..

Yoksulluk Nafakası -Evli Gibi

 FİİLEN EVLİYMİŞ GİBİ YAŞAMA  •  YOKSULLUK NAFAKASININ İPTALİ  ÖZET: Evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşayan kadının  boşandığı eşinden aldığı yoksulluk nafakası kaldırılır. [1] Y.HGK E: 2010/3-634 K: 2010/677 T: 22.12.2010  (“…Dava dilekçesinde; tarafların 2005 yılında boşandıkları, davalı..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASINDA EŞİN TAZMİNAT VE ALACAK HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ( Daha Sonra Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Katılma Payı Alacağı Talebinde Bulunamayacağı ) T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2010 / 4983 K. 2011/2095 T. 12.4.2011 • KATILMA PAYI ALACAĞI DAVASI ( Davacının Boşanma Davasında Tazminat ve Eşya Alacağı Haklarından F..

Boşanmada Karşılıklı Kusur

 EŞLERİN KARŞILIKLI KUSURU KARŞILIKLI AÇILAN DAVALARIN KABULÜ    ÖZET: Eşlerin her ikisininde kusurlu olduğu anlaşıldığına  göre, her iki tarafın karşılıklı açtığı davaların kabulüne karar  verilmelidir. Y.HGK E: 2011/2-145 K: 2011/282 T: 04.05.2011   (…Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALDATMA T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2008/18052 Karar: 2010/572 Karar Tarihi: 14.01.2010 Dava ve Karar: Taraşar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm, kusur, tazminatlar, velayet ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1- Do..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASI - SES KAYDI - ALDATMA   T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2007/17220 K. 2008/13614 T. 20.10.2008 • BOŞANMA ( Kocanın Eşinin Bilgisi Dışında Eve Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Sadakat Yükümlülüğü İle Bağdaşmayan Davranışlarını Tesbit Etmesi - Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinden Söz Edilemeyeceği/Hukuka Aykırılık Bulunmad..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

NAFAKADAN FERAGAT YARGITAY 2. HUKUK DAIRESI E: 2008/13579 K: 2009/16394 T: 01.10.2009 AILE HUKUKU • BOŞANMADA KUSUR • DAVA AÇMA IMKANI • MADDI ve MANEVI TAZMINAT • NAFAKADAN FERAGAT • TEDBIR NAFAKASI (4721 SK m. 4, 166, 166/2, 174/1, 174/2; 818 SK m. 42, 44) Kadın dava dilekçesindeki “nafaka istemiyorum” beyanı yoksulluk nafakası yönünden ..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2010/4-129 K: 2010/173 T: 24.03.2010 AILE HUKUKU • EVLI ERKEKLE BILEREK ILIŞiKIYE GIREN KADININ SORUMLULUĞU • MANEVI TAZMINAT (4721 SK m. 185; 818 SK m. 41, 49, 50) Özet: Evli bir erkeğin evli olduğunu bilerek gönül ilişkisine ve giderek cinsel ilişkiye giren kadının evli erkeğin kişinin  kişilik haklarına sa..

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   2005 / 10735 E. Özü : TANINMASI İSTENEN ROTTERDAM (HOLLANDA) BÖLGE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ BOŞANMA KARARINDA '...DAVALI KADININ DURUŞMALARA KATILMADIĞI, VERİLEN YASAL SÜRE İÇİNDE MAHKEMEYE SAVUNMA DİLEKÇESİ DE ULAŞMADIĞI...' BELİRTİLMEKTEDİR. HÜKÜM, ORADA GIYAPTA VERİLMİŞTİR. KARARIN İÇERİĞİNDEN DAVALININ,..

Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davas

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007 / 2071 E. DAVA : Taraflar arasındaki mahkeme kararının tenfizi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:   KARAR : ..

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Y

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007 / 7851 E. 2008 / 7080 K. Özü : YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİNE İLİŞKİN DAVALARDA BASİT YARGILAMA USULÜ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. BU NEDENLE İLK OTURUMA KADAR YETKİ İTİRAZI YAPILABİLİR. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numar..

Boşanma Tanıma Tenfiz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008 / 9629 E  2008 / 9345 K Özü : YABANCI MAHKEME İLAMININ TANINMASI VEYA TENFİZİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN İLAMIN TARAFLARININ VEYA EN AZINDAN BİRİNİN TÜRK VATANDAŞI OLMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR. TARAFLAR TÜRK OLMASALAR BİLE HUKUKİ MENFAATLERİNİN BULUNMASI KOŞULUYLA YABANCI İLAMIN TENFİZİNİ VEYA TANINMASI..

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  2008 / 12906, 2008 / 15378 Özü : TENFİZ VE TANIMADA: YABANCI MAHKEME İLAMININ O ÜLKE MAKAMLARINCA KESİNLEŞME ŞERHİNİ İÇEREN USULEN ONANMIŞ ASLININ VEYA ASLINA UYGUNLUĞU ONANMIŞ SURETİNİN VE ONANMIŞ TERCÜMESİNİN EKLENMESİ GEREKİR. BİR DAVANIN ISLAHI BİRÇOK YÖNLERİ BAKIMINDAN 'İK..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

Boşanma Davası - Ecrimisil   Boşlanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama hakı  doğar. Öte yandan, dava konusu somut olayda davacı eşin boşanma davası açılmadan önceki bir tarihte evden kovulduğu ve davalının evi kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, müşterek mülk için boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren e..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

Anlaşmalı Boşanma Hakimin Takdiri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hükmün bizzat tarafları di..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

Zina Sebebiyle Boşanma Davalı kadının kocası işe gittikten sonra, kocasının amcasını eve aldığı, bu kişinin sabah saat 08.30 - 09.00 gibi gelip, akşam saat 16.00 - l6.30` a kadar uzun süre evde kaldığı, bu durumun sık sık tekrarlandığı ve devam edegeldiği anlaşılmaktadır. Kadının gerçekleşen eylemi sadakatsizlik olup bu hal evlilik birliğini t..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme Baba Evinde Uzun Süre Kalma   Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. ( TMK.md.168 ) Tarafların evlendikten sonra üç ay birlikte kaldıkları sabit olmakla, altı aydan beri birlikte oturma hususu g..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme Baba Evinde Yaşama   Türk Medeni Kanununun 168. md. Sinde boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğu açıklanmıştır. Somut olayda davacı kadının, koca evinden gitmesi istendiğinden koca ..

Boşanma Davası Yargıtay Kararı

  Boşanma Davası Yetkili Mahkeme Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Artık Karine Değildir Boşanma davasının, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılması gerekir. ( MK.m.168 ) Yerleşim yeri sürekli kalma niyeti ile oturulan yerdir. ( MK.m.19 ) Yerleşim yeri her türlü..

Boşanma Tenfiz Kararı 2

• BOŞANMA KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ ( Yabancı Mahkemece Boşanma Kararı Verilirken Savunma Hakkının İhlal Edilmiş Olmasının Türk Kamu Düzenine Açık Aykırılık Oluşturduğu - Mümkün Olmadığı ) 2675/m. 38/c-d ÖZET : Tanınması istenen yabancı boşanma kararı verilirken; savunma hakkının ihlal edilmiş olması, Türk kamu düzenine açık aykırılık ..

Boşanma Tenfiz Kararı 5

• YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI ( Yetkili Kılınan Hukuk Uygulanmamakla Birlikte Eğer Bu Kural Uygulansaydı Dahi Aynı Sonuca Varılması Halinde Tanıma İsteminin Reddedilemeyeceği ) KARAR: Dava, yabancı mahkeme ilamlarının tenfizine ilişkindir. Boşanma ve ayrılık davalarında deliller, maddi vakıaların ispatı gibi hususlar usul hukuku ..

Boşanma Tenfiz Kararı 4

    • TANIMA VE TENFİZ DAVALARI ( Yabancı Mahkeme Kararının Yetkili Yabancı Ülke Makamlarınca Tercümelerinin de Yetkili Türk Makamlarınca Onanmış Olması Şartı ) 2675     /           m.37 KARAR: Yabancı mahkeme kararının, o ülke makamlarınca usulen onan..

Boşanma Tenfiz Yargıtay Kararı

• TANIMA ( Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması veya Tenfizine Karar Verilebilmesi İçin İlamın Taraflarının veya En Azından Birinin Türk Vatandaşı Olmasına Gerek Bulunmadığı ) • HUKUKİ YARARIN YETERLİLİĞİ ( Tanıma ve Tenfiz İçin Hukuki Menfaatin Bulunması Tanıma ve Tenfiz İstemi İçin Yeterli Koşul Olduğu ) 5718 / m.50, 54, 58 ÖZET: Yabancı..

Boşanma Tenfiz Yargıtay Kararı

• BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ ( Hâkim Kural Olarak Yabancı Mahkeme Kararının Doğruluğunu İnceleyemediği - Gerek Yabancı Kararda Uygulanmış Olan Usul Ve Gerekse Kararda Yer Alan Maddi Ve Hukuki Tespitler İncelemenin Konusu Dışında Olduğu ) • KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Açıkça Olmayan Hallerde Tenfize Karar Vermek Gereği ) • TÜRK HUKUKUNUN EMREDİC..

İştirak Nafakası

İŞTİRAK NAFAKASI ( Hükmedildiği Tarihte 5 Yaşında Olan Çocuğun 9 Yaşına Gelmiş Olduğu - ÜFE`ye Göre Artan Nafakanın Çocuğun Değişen İhtiyaçlarını Karşılamada Yetersiz Kaldığının Gözetilmesi Gereği ) T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2010/20993 K. 2011/1159 T. 31.1.2011 • İŞTİRAK NAFAKASI ( Hükmedildiği Tarihte 5 Yaşında Olan Ço..

Kadının Dayak Şikayeti Boşanma

Kadının Dayak Yemesi Sebebiyle Yaptığı Şikayetten Vazgeçmesinin Boşanma Davasına Tesiri                T.C.  Y A R G I  T A Y 2.HUKUK DAİRESİ                     &nb..